Imaš li vječni život?

Biblija jasno pokazuje put do vječnog života. Prvo, moramo da priznamo da smo zgriješili protiv Boga: ‘’Svi su zgriješili i tako su lišeni slave Božije’’ (Rimljanima 3:23). Mi smo svi uradili nešto što je neugodno Bogu, zbog čega zaslužujemo kaznu. S obzirom da su svi naši grijesi u krajnjoj liniji grijesi protiv vječnog Boga, samo vječna kazna je zadovoljavajuća. ‘’Smrt je, naime plata za grijeh, a blagodatni dar Božiji je – vječni život u Hristu Isusu, Gospodu našem’’ (Rimljanima 6:23).

Međutim, Isus Hristos, bezgrešan (1.Petrova 2:22), vječni Božiji Sin je postao čovjek (Jovan 1:1,14) i umro je da bi platio naš grijeh. ‘’Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici’’ (Rimljanima 5:8). Isus Hristos je umro na krstu (Jovan 19:31-42), preuzimajući kaznu koju mi zaslužujemo (2.Korinćanima 5:21). Tri dana kasnije On je ustao iz mrtvih (1.Korinćanima 15:1-4), dokazujući svoju pobjedu nad grijehom i smrću. ‘’Koji nas je po svojoj velikoj milosti – uskrsom Isusa Hrista iz mrtvih – ponovo rodio za živu nadu’’ (1.Petrova 1:3).

Vjerom, moramo da se odreknemo našeg grijeha i okrenemo se Hristu za spasenje (Djela 3:19). Ako povjerujemo u Njega, vjerujući da je umro na krstu da bi platio naše grijehe, biće nam oprošteno i imaćemo vječni život na nebu. ‘’Jer je Bog tako zavolio svijet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki – ko vjeruje u Njega – ne propadne , nego da ima vječni život’’ (Jovan 3:16). ‘’Ako, dakle, svojim ustima ispovijediš da je Isus Gospod i povjeruješ u svom srcu da ga je Bog vaskrsao iz mrtvih, bićeš spasen’’ (Rimljanima 10:9). Jedino vjera u savršeno Hristovo djelo na krstu je istinski put do vječnog života! ‘’Jer ste posredstvom vjere blagodaću spaseni, i to nije od vas, – Božiji je dar; ne od djela, da se niko ne pohvali’’ (Efescima 2:8-9).

Ako želiš da primiš Isusa Hrista kao svog Spasitelja, evo jedne molitve kao primjer. Upamti, izgovaranje ove ili bilo koje druge molitve te neće spasiti. Samo vjerom u Hrista možeš biti spasen od grijeha. Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju vjeru u Njega i da mu se zahvališ za svoje spasenje. ‘’Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da vjerom u Njega mi može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih grijeha i vjerujem Ti za svoje spasenje. Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar vječnog života! Amin!’’

Preuzeto sa sajta www.gotquestions.org

About Miroslav V.

Serving the LORD keeping the Word
This entry was posted in spasenje and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s