Daily Archives: 25/07/2014

A statement by Bethlehem Bible College regarding the current crisis in Gaza | Bethlehem Bible Collegeكلية بيت لحم للكتاب المقدس

A statement by Bethlehem Bible College regarding the current crisis in Gaza | Bethlehem Bible Collegeكلية بيت لحم للكتاب المقدس.

Rate this:

Posted in stavovi | Tagged , | Leave a comment

William Yoder: Izvještaj o krizi u Ukrajini

William Yoder je predstavnik ‘Odjela za odnose crkve sa javnošću’ Ruskog saveza Baptista. Pismo daje izvještaj sa poslednjeg međunarodnog kongresa baptista (30.maj) održanog u St. Petersburgu, kao i lični osvrt na situaciju u Ukrajini i njen uticaj na među-crkvene odnose i stanje u … Continue reading

Rate this:

Posted in stavovi | Tagged | Leave a comment