Zašto ne idem na Globalni liderski samit

gls

Kviz pitanje: Šta se dobije kad iskombinuješ dva Mormona, najmanje jednog jeretika iz pokreta ‘Word of Faith’, nešto nevjernih biznismena, autora i govornika milionera, uz to još nekoliko pastira mega-crkvi?
Odgovor: Globalni liderski samit iz Vilou Krika.

Evo nekih od razloga zašto ne idem na GLS:
(bold, potamnjena slova su ključne riječi radi podsjećanja i bržeg pregleda)

1. Iza Samita stoji Vilou Krik crkva i asocijacija koju vodi Bil Hajbels.

2. Cijela organizacija Vilou Krik je jedan od tri glavna stuba nebiblijskog ‘Seeker-sensitive’ pokreta za koji Dejvid Vilkerson kaže da je prvenstveno američki kulturološki fenomen i pronalazak, osmišljen u samom paklu.

3. Vilou Krik ckrva promoviše i sama koristi razne kompjuterske programe/alatke poput ‘Service Builder’-a pomoću kojeg, bez imalo truda, može da se dobije cjelokupan program i tok službe kao i gotove propovijedi.

4. Liderska ili pastirova vizija je crkveni standard umjesto Božije riječi.
Ta vizija se nikad ne dovodi u pitanje, pravilo je ‘ako se ne slažeš sa vizijom, napusti crkvu’.

5. Mentori Bila Hajbelsa i idejni tvorci marketinškog programa crkve su ljudi poput Roberta Šulera, Pitera Vagnera ili Pitera Drakera koji za sebe javno tvrdi da nije nanovo-rođeni hrišćanin.

6. Vilou Krik asocijacija ima ‘mek’ stav o homoseksualnosti i čak ohrabruje da vjernici budu otvoreno gej i čak na vodećim položajima unutar crkve (Vilou Krik u Čikagu – vođa slavljenja).

7. Bil Hajbels nema ništa protiv seksualnih odnosa prije braka i naučava da je to normalno i ništa strašno.

8. Gostujući govornici na Samitu su često i nehrišćani, biznismeni, političari, pjevači – neki od učesnika su i Toni Bler, Džordž Buš, Bil Klinton, Kolin Pauel, Kondoliza Rajs, Bono, Karli Fiorina i mnogi drugi sa nebiblijskim svjetonazorom.

9. Vilou Krik je povezana sa mističnim nebiblijskim pokretima Renovare i Word of Faith.

10. Vilou Krik, kao i druge ‘prijateljske’ crkve, na svojim skupovima ohrabruju prisustvo nevjernih en masse, što je suprotno novozavetnom modelu crkve kao prvenstveno skupštini vjernih.

11. U svojoj  ‘izjavi vjere’ Vilou Krik ckrva nema potpuno predstavljeno jevanđelje – vitalne stvari nisu zastupljene poput grešnosti i čovječije krivice, Božijeg gneva i osude…

12. Vilou Krik je u partnerstvu sa Federalnom vladom jer kao neprofitna organizacija, kako sebe predstavlja, ima tzv. 501(c)3 status, što joj daje određene povlastice ali i obaveze – mora biti usklađena sa vladinom politikom korektnosti što podrazumijeva da ne može govoriti protiv bilo čega što vlada smatra za odobreno i poželjno makar se radilo i o nemoralnim stvarima poput istopolnih brakova.

13. Vilou Krik ima i promoviše bliske veze između hrišćanstva i islama, kao i između protestanata i katolika. Ekumenizam prerasta u viši oblik – sinkretizam, što znači jedinstvo suprotstavljenih religioznih uvjerenja. Vođstvo crkve nema nikakvih problema da zajedno učestvuje i dijeli podijum čak i sa luciferijancima poput Dejvida Spanglera i 1000 drugih svjetskih religioznih lidera na specijalnim interreligisjkim skupovima u organizaciji UN-a.

14. To je crkva koja koristi samo NLT (New Living Translation) prevod Biblije, koji u stvari i nije prevod već parafrazirani tekst.

15. Fokus samog Globalnog liderskog samita je na čovjeku, ljudskom ponosu, samo-postignuću, samouvjerenosti, samo-vrijednosti…, sam logo samita je planinski vrh.

16. Crkva se vodi kao biznis umjesto po modelu kojeg je zamislio Isus.

17. Kompletan pokret spaja svjetsku humanističku psihologiju i njene teorije sa Svetim pismom, što se zove – psihohereza.

18. Služba crkve je homo-centrična umjesto Bogo-centrična, jevanđelje humanističko, socijalno i New Age sa elementima kontemplativne duhovnosti (rimokatolički misticizam od prije nekoliko vjekova).

19. Konferencija (samit) predstavlja svjestan pokušaj da se kombinuje mudrost i saznanja svjestkih uspješnih vođa u poslovnom svijetu sa mudrošću crkvenih vođa u nadi da će učiti jedni od drugih. Pri tom je crkva ta koja treba da uči i prihvati ono što se za svijet pokazalo kao dobro i uspješno – ono što funkcioniše kod njih, funkcionisaće i kod nas.

20. Krštenje škropljenjem je prihvatljivo i praktikuje se.

21. Primarni mandat Hristove crkve je da pravi učenike a ne lidere, a učenici prave nove učenike. U crkvi ne postoji manjak kvalifikovanog vođstva – ‘ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista’, kaže Pavle.

22. Članovi crkve su u obavezi da potpišu zavjet (zabranjeno u Svetom pismu) čime garantuju da neće kritikovati niti se žaliti na crkveno vođstvo.

23. Crkva nastoji da susretne tjelesne i psihološke potrebe posjetilaca umjesto duhovnih odn. one glavne – čovjekove potrebe za spasenjem.

Na kraju, mješavina lažnih i istinitih učenja za rezultat ima nešto što se zove ‘Vilou Krik hrišćanstvo’ i koje nema puno sličnosti sa pravim jevanđeljem. A sa međunarodnim uticajem koje Vilou Krik ima (preko 90 različitih denominacija pripada VK Asocijaciji sa oko 9000 crkava članica u preko 70 država), oni u suštini sve njih vode za sobom u istu grešku.

Šta je lijek? Jednostavno – Bil Hajbels, Vilou Krik i sve njene članice treba samo da se drže onoga što Biblija naučava:

– Treba da se odvojimo od onih čija vjera nije zdrava (2.Tim.3:5)
– Ne treba da pomažemo nevjerne u njihovoj stvari (2.Dn.19:2)
– Ne treba da činimo čast onome koji nipodaštava vjeru (Gal.1:6-9)
– Treba da ispitamo teološke stavove osobe prije nego s njom uđemo u saradnju na duhovnom planu (1.Jn.4:1)
– Imamo zapovijest da se ne udružujemo sa nevjernima u Božijem poslu (2.Kor.6:14)
– Ne smijemo naglašavati jedinstvo na uštrb doktrinalne čistote (Juda 3)
– Ne treba da sarađujemo sa osobama koje imaju nezdravu, nebiblijsku doktrinu
(2.Jn.10-11)

Sve dok Vilou Krik ne promijeni svoju svjetovnu filozofiju i način dosezanja ljudi i ne vrati se biblijskom razlučivanju i istini, vjerujem da je u najboljem interesu naših crkava da prekine svaku saradnju, finansiranje, organizovanje i pohađanje njihovih seminara i korištenje njihovih resursa i metoda.

———–

Izvori:

The Global Leadership Summit
A Prophetic Warning About the False Gospel of the Seeker-Friendly ‘Church’ Movement
Are You Considering the Rick Warren & Bill Hybels Model for Your Church?
Houston speaking at Hybels Conference while Hybel’s compromises over same sex agenda
Bill Hybels
On Bill Hybels
What is wrong with Bill Hybels and Willow Creek Church?
On Bill and Lynne Hybels
On Global Leadership Summit
The Willow Creek Global Leadership Summit
Willow Creek/Global Leadership Summit Research
Is your church “Tasting the Summit?”
Peter Drucker: Leadership Network and the Emergence of the Modern Mega-Church Empire
Global Leadership Summit: Warnings
Sex by Bill Hybels
My Visit to Willow Creek: I Gargled but Didn’t Swallow!
The Business of the Church
Willow Creek
The Confusing Gospel of Bill Hybels  
The Willow Creek Dilemma: Why Our Association With Them Is Wrong
Global Leadership Summit and the lack of theological discernment in the church
Who is Peter Drucker, and what did he do with our church?
Why I Won’t Be Attending Willow Creek’s Leadership Summit Again This Year
Willow Creek Association – Bill Hybels
Willow Creek Global Leadership Summit Scam
Willow Creek leadership conference: The making of a Harlot
Willow Creek: Hegelian Dialectic & The New World Order
Willow Creek’s “The Practice” blends New Age & Catholic mysticism
Willowcreek, the Global Leadership Summit, and Following Jesus
Jesus Was A Terrible Leader, by Today’s New Leadership Standards

Hitlers-Hell1

About Miroslav V.

Serving the LORD keeping the Word
This entry was posted in Nju ejdž, stavovi and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s