Domaći


images links 3

We do not necessarily share all the opinions or beliefs of the following links, but you may find them informative, and helpful!

* Sajtovi označeni sa ! = OPREZ
Vjerovatno nepažnjom uredništva dozvoljeno prisustvo (samim tim i promocija) autora i predavača čije naučavanje ili praksa, u manjoj ili većoj mjeri, nije u skladu sa Svetim pismom. Označeni sajtovi, uz mnogo dobrog materijala, tako sadrže i neprovjerene  i diskutabilne sadržaje – članke, propovijedi ili predavanja od tih autora.
Neke od tih imena možete pogledati ovdje

NAPOMENA:
Mislimo da portali neminovno moraju da sadrže i materijale sa kojima se ne slažemo u potpunosti ili čak nimalo, ali se ponekad postavljaju na sajt radi opšte edukacije i informisanja – i sami imamo na sajtu tekstove i gledišta sa kojima se ne slažemo (i to obavezno napomenemo) ali smatramo da čitalac ima pravo da zna za njih, za drugačija mišljenja.
Iz istog razloga smo i postavili linkove do svih ovih sajtova iako smo na nekima mogli naći i onog lošeg – upravo radi opšte edukacije kao i zbog mnoštva dobrog i korisnog materijala, makar u tom materijalu bilo i nešto sa čim se ne slažemo.
Međutim, mislimo da se tu mora naći ravnoteža i znati granica preko koje se ne može prelaziti. Zato preporučujemo urednicima sajtova veću obazrivost i upućenost u neke moderne tokove i trendove u našim hrišćanskim krugovima, posebno strujanja sa zapada, kako ne bi ‘udomljavali’ lažne učitelje na našim sajtovima i tako bili i sami saučesnici u onom ‘drugačijem jevanđelju’ i odgovorni pred Bogom zbog stranputica kojim upućujemo svoje posjetioce.
A samim posjetiocima odn. čitaocima poručujemo da i sami budu obazrivi, informisani i da razlučuju loše od dobroga, i duha istine od duha laži.

DV

__________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s