Organizacije


imagesCAEEJPLI

Na ovoj stranici se bavimo samo onim organizacijama i društvima
koja su prisutna i aktivna na ovim područjima
a za koja smatramo da nisu ono za šta se predstavljaju.
_____________________________________________

imagesCAMM1L94MASONSKA ORGANIZACIJA

Slobodno zidarstvo, masonstvo, je manje  više tajni internacionalni religiozno-mistički, hijerarhijsko organizovani pokret, nastao u XVIII  veku u Engleskoj, mada izgleda vuče korene još od antičkog sveta a koreni “slobodnog zidarstva” nalaze se i u drevnom Babilonu i Egipatskim školama misterija. Pet hiljada godina kasnije jedan od najviše rangiranih masona (33+stepen) , George Bush Stariji, se može sresti na njihovim sastancima u Houstonu. Navodni cilj masona bio je moralno usavršavanje ljudi na osnovu bratske ljubavi, a stvarni je potpomaganje raznih vidova društveno-političkih pokreta,Svoje članove nalazi u redovima aristokratije, krupne buržoazije, političara i javnih radnika. Organizacije na koje je masonstvo podeljeno nazivaju se lože i hijerarhijski su uređene. Primanje novih članova u lože vrši se po određenom ritualu koji treba da ostavi upečatljiv utisak na novog člana i uveri ga u veliki značaj masonstva.

Slobodni zidar može postati svaki muškarac koji naravno ispunjava određene uslove. Prvi i osnovni uslov je vera u “Vrhovno Biće”, koje Slobodni Zidari nazivaju Vrhovni Neimar Svemira. Oni koji su ateisti ne mogu postati masoni. Takođe kandidat ne sme da ima krivični dosije. Ako su ispunjeni ti uslovi, kanditat treba da uputi molbu nekom masonu za prijem. Onda, Majstor sa Savetom poseti mogućeg člana i njegovu porodicu da bi ih upoznao, saznao zbog čega osoba želi da postane mason i slično. Na osnovu dobijenog izveštaja masoni odlučuju da li će primiti novog brata ili ne, mada je obično odgovor pozitivan. Može se takođe desiti da sam mason izabere neku osobu istaknutu u društvu za budućeg brata. Osoba može postati mason i ako joj je otac bio mason. Takve osobe se nazivaju lufoni.    Većina informacija o masonima potiče od samih masona ili pristalica antimasonskih pokreta. Sociolozi koje zanima ovo društvo ne mogu ga istraživati zbog njegove tajnovitosti. Ako odluče da uđu u bratstvo, onda se moraju povinovati kodeksima koji u njemu vladaju.

Američki Kongres nepodeljeno podržava sintagmu o “Novom svjetskom poretku” i sa Republikanskog (pretežno uticaj francuskih masona) i sa Demokratskog (britanski masoni) kraja.Nižerangirani članovi nikada ne dokuće suštinu delovanja organizacije. Stoga se s ove strane paravana masoni predstavljaju humanitarnim.

Tri su osnovna nivoa masonskih loža: Plava loža za inicirane sa tri početna stepena; sledi York Rite sa deset stepeni. Iznad njih je Škotska loža sa ukupno 32 stepena inicijacije. Nakon toga sledi 33-i stepen i hijerarhija sa, javnosti nepoznatim, brojem tajnih nivoa.

U svetskoj vlasti svi bitni ljudi su masoni ili članovi nekih viteških redova. Ako izuzmemo podelu po ložama i hijerarhiji i među masonima postoji podela na borce za slobodu svoga naroda, u okviru hijerarhije moći, i na one koji su slepi poslušnici centara moći iz inostranstva. Rat se vodi unutar tajnih loža, bitka za slobodu je unutar-masonska borba. To je isto kao što se u jednopartijskom sistemu sve završava pre Kongresa. Tako je i u okviru masonerije. Masonerija je svetska partija u kojoj postoje frakcije.

———————————————————————————————————–

imagesCAMQW69M

DRUŽBA ISUSOVA – JEZUITI

Jezuiti su naizgled veoma učeni, uljudni, vaspitani, miroljubivi, prijemčivi ljudi, koji imaju svoju tajnu misiju i nju obavljaju po čitavom svetu tamo gde ih njihove glavešine pošalju. Organizovani su kao duhovnici – u svešteničke odore – i zapravo se šalju da špijuniraju i podrivaju druge konfesije. Ali rade i u civilnom ruhu kao obični građani. Tada mogu biti bilo šta: piloti, kontroliri leta, inženjeri, zidari, čistači, kapetani brodova ili lučki kapetani; mogu biti naučnici, pisci, astronomi, lekari, novinari, poslanici, bankari, ali i članovi nacionalnih vlada i sl. Jedino što ih razlikuje od drugih ljudi jeste to što su oni svojom dušom povezani u jezuitsko jedno telo koje ima svoje ćelije po čitavom svetu. I ma gde živeli i radili, jezuiti u svakom trenutku mogu biti pokrenuti kao deo korpusa. Ako je jezuita pilot i dobije nalog da sruši avion, to će biti i urađeno. I to se zove zavera.

Glavni cilj koji se jezuitima stavlja u glavu je čišćenje sveta od jeresi, a jeretici su svi oni koji bi da žive u skladu sa Biblijom i apostolskim učenjem. A ova vera ljude stavlja u harmoniju i miran suživot. I tu nema sukoba, potencijal za ratovanje opada. Iz toga proizilazi ekonomski prosperitet i skladna društvena zajednica. A to nije u interesu međunarodnim trgovcima. Njima je lagodan život moguć samo kada postoje sukobi i razaranje, nakon koga njihovi bankari preuzimaju kontrolu nad obnovljivim i daljim privrednim razvojem.

Jezuiti su danas među svim nivoima masonerije, deluju i kao slobodni masoni, a članovi su rotari klubova. Oni iniciraju da se podržava feminizam, homoseksualnost, podstiču pedofiliju… U srpskoj pravoslavnoj crkvi su takođe prisutni, a neprimetno vode i razne jevrejske organizacije. Ne zaboravimo da je Ejb Foksman, predsednik jevrejske Antidifamacijske lige (ADL) sa sedištem u Njujorku, upravo katolik. Izrael je prošao glasanje kojim je priznat kao država u UN 1948. zahvaljujući jednom glasu, a to je bio glas Vatikana. Cionizam je njihova umotvorina.

– Između 1555. i 1931. Društvo isusovaca (jezuiti) bili su izbačeni najmanje iz 83 države, iz gradova, zbog učešća u političkim intrigama i podrivačkim aferama protiv državne dobrobiti (prema beleškama uglednih jezuitskih sveštenika), praktično svaka instanca proterivanja bila je zbog političkih intriga, političke infiltracije, političke subverzije i podbadanja na pobunu”, zapisao je  J.E.C. Šepard, kanadski istoričar.

U stvari, jezuiti su kao veoma organizovana mreža već detronirali sve nepodobne vladare Evrope. Neki su ubijeni, neki su intrigama i spletkama ostali bez prestola. Umesto njih države su preobraćene u republike, a one monarhije koje su opstale to su uspele tako što su u njima krunisani podobni i papi odani vladari. Španski kralj Huan Karlos je Malteški vitez.

Najzanimljivije podatke o delovanju jezuita dao je nedavno Erik Džon Felps u svojoj knjizi “Vatikanske ubice”. Između ostalog Felps je zapisao: Jezuitsko društvo nadzire papski Suvereni Vojni Red Malte koji ima sedište u Rimu i njime rukovodi Veliki majstor Endriju Berti. Jezuitski General poznat je i kao Crni papa i on kontroliše sve američke obaveštajne službe.

Felps dalje piše da je ubistvo Džona F. Kenedija nadgledao Malteški vitez kardinal Spelman. Jezuiti danas nadziru i Interpol (službu koju su osnovali nemački nacisti) i sovjetski KGB (kasnije FSB).

Tako Felps navodi da su pod kontrolom jezuita Pentagon, NSA, CIA, DEA, FBI i sve druge vojne obaveštajne američke strukture. Kompanija Lokid Martin koja proizvodi američke avione lovce i rakete koje koriste Pentagon i NASA u vlasništvu je jezuita. Oni su i najveći deoničari Bank of America.

Iako se veruje da je najmoćnija porodica na svetu porodica Rotšild, koja je deo londonskog kartela, oni su samo bankari, ili kako ih neki nazivaju – dvorski službeni Jevreji. Rotšildi (koji su poreklom Nemci) su svoju ulogu dobili u 18. veku. Ali, čitav bankarski sistem u svetu mnogo pre kontroliše Suvereni Malteški Vojni Red. Suvereni Malteški Vojni red je dobio status stalnog posmatrača u UN. Kao država. Ovaj red je stvorio i svoje telo koje daje političke smernice za SAD – i to je poznati Savet za inostrane poslove. U Britaniji jezuiti vode poslove Krune (i obaveštajne službe) i rukovode medijskom predstavljanju kraljevske porodice Vindzora (koji su očito tu da bi punili naslovne stranice popularnih revija). Na dvor Vindzora su “instalirali” svoje Jevreje da vode finansije i medije. Praktično su jezuiti svuda i nadziru sve.

———————————————————————————————————-

img-featured-01

ROTARI KLUB

Njegova tajanstvena  aureola jednostavno je neodoljiva. Oni koji mu ne pripadaju čeznu za  članstvom i privilegijama koje ovaj klub osigurava, dok oni koji imaju  člansku iskaznicu uživaju veliki ugled u društvenim krugovima.

Unatoč desetljećima postojanja ekskluzivne klubove nije prekrio veo  prašine te ni u kojem pogledu nisu izgubili svoj šarm. Kritičari im rado  pripisuju manjak ekskluzivnosti i “mlade krvi”, no klubovi kao što je  Rotary ili Lions Club postaju sve popularniji.

U cijelom svijetu više od 1.2 milijuna ljudi učlanjeno je u 33.000  „Rotaryija”. Riječ je uglavnom o direktorima ili vodećim osobama u  firmama, no klub nije pretjerano izbirljiv po pitanju profesionalne  orijentacije. „Ne oslanjamo se isključivo na akademičare”, naglasila je Susanne Büttner, glasnogovornica „Rotaryija” za Njemačku te nadodala da  njen klub pokušava postići svojevrsnu poslovnu ravnotežu. Tako se u  pravilu iz svake djelatnosti bira jedan predstavnik.

Proces postajanja članom nešto je kompliciraniji. Ovom klubu ne može  se samoinicijativno pristupiti. Samo etablirani članovi mogu predložiti  kandidate za pristupanje. Potom slijedi određeni postupak kojeg vodi  odbor za primanje novih članova. Tek nakon što se odbor pozitivno  izjasni o određenom kandidatu, osoba ima pravo pristupanja. Novčani  doprinos pri samom pristupanju klubu nije nužan, no godišnje su članovi  obvezni plaćati članarinu, čiji iznos klubovi samostalno određuju.

Od 1989. vrata ovog kluba otvorena su i za žensku populaciju. Ovu  privilegiju trebalo je i sudski izboriti, no u međuvremenu je svaki  šesti član žena.

Pod parolom „Service Above Self” ( Usluga ispred svega) Rotary se  posvetio humanitarnom radu. Glavni projekt kluba je borba protiv dječje  paralize. No članovi su i volonterski angažirani za mir, poboljšanje  međunarodnih odnosa te poticanje mladih. Primjerice, svake godine 800  studenata primi stipendiju ovog kluba za jedan semestar u inozemstvu.

No unatoč  brojnim humanitarnim akcijama s ovakvim klubovima uglavnom  se pojavljuju poprilično negativne asocijacije. Prevladava dojam  zatvorenog, samog sebi dovoljnog, elitističkog društva. „Klub se  uglavnom povezuje s grupama koje u prvi plan stavljaju praćenje i  ostvarenje vlastitih interesa. Susanne Büttner odlučno negira ovakve  komentare.

Članovi Rotaryija sastaju  se jednom tjedno u svom klubu, koji se  većinom nalazi u hotelima ili luksuznim odmaralištima. Na tjednim  sastancima članovi slušaju predavanja o aktualnim temama ili pak o  određenim poslovnim temama kojima se bavi ostatak kluba. Postoji obaveza  pohađanja sastanaka, tako da članovi trebaju sudjelovati na najmanje  polovici klupskih druženja.

———————————————————————————————————-

imagesCANXII2M

RED VITEZOVA TEMPLARA

Međunarodna organizacija Vrhovnog reda vitezova Jerusalimskog hrama (Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani – OSMTH) registrovana je u Ženevi kao nevladina i nepolitička, a u svetu ima oko 5.000 članova. OSMTH se smatra hrišćanskom ekumenskom organizacijom, a među najistaknutijim svetskim templarima, koji su dobili savetodavni status pri UN, nalaze se i pojedini članovi američkog Senata, neki evropski političari, kao i potomci kraljevskih loza.

Templari su u Srbiji registrovani kao Udruženje nastavljača hrišćanskog viteštva Vitezovi Templari Srbije, i jedina su zvanična organizacija te vrste na Balkanu.VitezovitSrbije su 2003. godine proglašeni Velikim prioratom (GP SERBIA) i potpuno su samostalni u svom delovanju i delegiranju svojih članova za sva tela OSMTH. Veliki priorat Srbija danas broji blizu 200 članova, uključujući i Priorat Bugarske i Komanderije u Crnoj Gori, na Kipru i u Republici Srpskoj. Organizacija Vitezova templara Srbije prva je članica OSMTH iz jedne pravoslavne zemlje. Veliki priorat Srbije je autonomni sastavni član ove organizacije sa još jedanaest velikih priorata (Austrija, Finska, SAD, NATO, Francuska, Italija, Engleska i Vels, Meksiko, Kanada, Nemačka i Grčka).

Vrhovni red vitezova Jerusalimskog hrama (OSMTH) formiran je 1805. godine u Francuskoj na korenima tradicije drevnih templara. Predanje kaže da su se, posle odluke pape Klimenta V i francuskog kralja Filipa Lepog da ukinu red, 1312. godine templarska znanja i unutrašnja pravila prenosila usmenim putem, da bi bila poverena Napoleonovom lekaru, doktoru FabreuPalapratu. Doktor je uz pomoć i podršku Napoleona obnovio Red vitezova templara.

Danas je ovaj red organizacija otvorena za muškarcei žene, koji prihvataju njegove ciljeve, ali i koji svojim životom, ponašanjem i prethodnim delovanjem zaslužuju da postanu njegovi članovi. Red teži da, okupljajući pojedince visokih etičkih principa, pokaže da je ideal duhovnosti od presudne važnosti za očuvanje tradicije, za patriotizam i za ispunjavanje građanskih dužnosti . Vrline vere, nade, ljubavi i milosrđa ideje su vodilje reda, čiji članovi žele da služe baš kao što su to činili i drevni templari. Moto reda jeste citat iz Biblije koji glasi: „Ne nama, o Gospode, ne nama, već slavu daj imenu Tvojem”.

———————————————————————————————————-

imagesCA4NHM2KRED MALTEŠKIH VITEZOVA

Vitezovi Malte osnovani su u XI veku i iza sebe imaju hiljadugodišnju tradiciju vojnog i političkog uticaja širom sveta. Podružnice raširene preko celog sveta učestvuju u akcijama humanitarnog karaktera, dok njihovi lideri pripadaju vodećim elitama koje vladaju svetom.Ova organizacija ima veliki značaj za Rimokatoličku crkvu a najbolji pokazatelj tome je taj što Velikog Majstora koji stoji na čelu Vitezova Malte bira isto telo kardinala koje bira i samog papu.Članovi reda u pogledu ranga, privilegija i protokola imaju isti status kao i kardinali.  Zvanična titula Velikog Majstora glasi: “Dei gratia Sacrae Domus Hospitalis Saneti Johannis Hierosolumitani et Militaris Ordinis Saneti Sepulchre Dominici Magister hummilis pauperumljue Jesu Christi Gusos”.

Veliki majstor upravlja redom uz pomoć suverenog saveta viteškog reda Malte. Broj članova danas je dostigao 8.000 članova koji su razvrstani u tri klase. Prijem novih članova u članstvo vrši se uz specijalni ritual koji je star hiljadu godina i liturgijsku tradiciju u svečanim odeždama, koje su stilska mešavina crkvenih i viteških odeždi. Vitezovi nose insignije, zavisno od ranga kojem pripadaju. Vitezove od Malte kao suvereno međunarodno telo priznaje danas 38 država, sa kojima ova organizacija ima uspostavljene stalne diplomatske odnose. Mnoge značajne ličnosti iz svetskog političkog života bili su članovi ovog reda, između ostalih i predsednik SAD Kenedi, nemački kanselar Adenauer, bivši direktor CIA-e Kejsi, Aldo Moro i drugi. Danas su članovi ovog reda vodeće ličnosti NATO i Evropske unije. Vitezovi od Malte svake godine izdaju svoj Godišnjak i prema njemu oni imaju svoje nacionalne grupe i angažovani su na humanitarnom planu, o čemu postoje brojne studije. Na primer, jedna takva grupa, nemački ogranak Maltezer Hilfsdienst imao je svoj tim od 45 medicinskih radnika koji su bili u Vijetnamu za vreme rata, od septembra 1966. do marta 1970. Vrlo snažne i uticajne svoje ogranke Vitezovi Malte imaju danas u Irskoj, SAD i Holandiji.     U Velikoj Britaniji ovaj red formiran je tek 1960.
Humanitarna delatnost Vitezova od Malte je samo vidljivi deo njihove delatnosti dok ipak samu suštinu čine političke akcije koje se izvode prikriveno. Na terenu nekadašnje Jugoslavije postoji nekoliko individualnih članova.Tri simbola elite su plamena baklja, crvena ruža i golubica (simbol Semiramide).  Simboli tri glavne političke partije u Velikoj Britaniji su: plamena baklja (Konzervativna partija), crvena ruža (Laburistička partija) i golubica (Liberalni demokrati). Njihova tri lidera početkom XXI stoljeća su: Tony Blair (Bilderberg Grupa), William Haig (Bilderberg Grupa) i Pedi Ašdaun (Bilderberg Grupa). Da li je ovo puka koincidencija!? Naravno …

————————————————————————————————————-

untitled trilateral

TRILATERALNA KOMISIJA

U njihovom osnivanju veliku ulogu je odigrao Poljak Zbignjev Brzezinski koji je bio najuticajniji čovek u vladi američkog predsjednika Džimija Kartera (1977-1981). Marksista po uvjerenju, postaće profesorom na Harvardu i univerzitetu da bi ubrzo stekao reputaciju “anti-komuniste”. David Rokefeler ga je zapazio 1970. kada je objavio knjigu “Između dva vremena”. U njoj Brzezinski zastupa tezu o globalizaciji u svetskoj politici i ekonomiji.Tri godine kasnije Zbignjev Brzezinski postaje desnom rukom Davidu Rokfeleru i pomaže mu u osnivanju organizacije koja će okupljati vrhunske političke i biznis lidere Amerike, Zapadne Evrope i Japana (Trilaterala).

Prvobitni plan je bio da svaki od tri regiona daje po 100 članova. Danas je to nešto izmenjeno.Severnoamerička grupa se sastoji od 107 članova: 85 Amerikanaca, 15 Kanađana i 7 Meksikanaca. Japanska se proširila i uz 75 Japanaca tu je 11 Južnokorejanaca, 7 iz Australije i 15 iz zemalja ASEAN-a, Kine i Hong Konga. Evropljana je najviše: 150.Severnoamerički predsednik je Paul Volker, bivši šef Američkog Sistema Federalnih Rezervi (najmočnije financijske institucije u svijetu). Evropljane predvodi Peter Saterland šef naftnog carstva BP Amoco. Pacifik zastupa čelnik konglomerata Fuji Xeroc, Yotaro Kobayashi.U užem krugu (“Izvršni Komitet”) su i: Umberto Agnjeli, Zbignjew Brzezinski, Robert Haas (Levi Strauss), Lee Honk-Koo (bivši korejanski premijer), Minoru Makihara (šef Mitsubishija), Thorvald Stoltenberg (naš znanac kao predstavnik UN za bivšu Jugoslaviju), Bjorn Svedberg (Ericsson) i drugi.

Trilateralna Komisija odlučuje slično kao i Bilderberg grupa.Održavaju se redovni godišnji susreti, svaki puta na drugom mestu. Lokacija održavanja susreta je tajna, prisutni su samo članovi i posebno izabrani gosti. Kod Bilderberg Grupe se, uz uži krug, većina članova rotira. U Trilaterali mandat članovima je od tri godine naviše i svakog od njih bira Rokfeler lično. Izvršni komiteti se sastaju nekoliko puta godišnje i oni razrađuju zadatke koje im formulira uži krug. Uži prsten se sastoji od regionalnih direktora i posebno proverenih članova svetskih elitnih organizacija.I, na vrhu, je centar, koji se sastoji od cara i najuže grupe močnika. Procentualno, to bi izgledalo ovako: Centar je 100% informiran o svemu. Oni donose odluke. David Rokefeler je na vrhu ove piramide. Brzezinski je uz njega. O nekolicini ostalih možemo špekulirati: Henri Kisindžer, Robert McNamara, Edmund de Rotšild, Džordž Buš, Džordž Šulc…Ispod njih je “uži krug” koji  je 90% obavešten. Oni odluke primaju direktno od cara. U ovom krugu se nalaze trostruki članovi (sve tri elitističke organizacije: Bilderberg, Trilaterala, CFR).Sliedi “centralni prsten” u kome su dvostruki članovi elitnih organizacija. Do njih dolazi 80% svih odluka.U “vanjskom prstenu” su članovi koji su tu uglavnom za potrebe kamuflaže. Pola stvari znaju, o drugoj polovini ne znaju. Ali, sprovode zaključke vrha.Ovo je najbolja ilustracija kako funkcionira vlast Elite. Izabiru svoje kandidate, a ruše “neposlušne”.Da li je slučajno i “rušenje” američkog kongresmena Larry McDonalda koji je 1980. tražio od Kongresa da se sprovede zvanična istraga o utecajima elitnih i tajnih organizacija na američku politiku? Njegova energična kritika je tragično zaustavljena prvog septembra 1983. kada je stradao kao putnik u korejanskom avionu koji je “slučajno skrenuo s kursa” pa ga je srušila sovjetska raketa iznad Pacifika.

———————————————————————————————————-

ewb

MOST ISTOK-ZAPAD

Мост Исток Запад (East West Bridge) је организација настала 2009. године, као локални помагач Трилатералне комисије. Како на свом сајту наводе „Мост Исток Запад (East West Bridge) је независно научно и истраживачко удружење које у сарадњи са другим институцијама и аналитичким и истраживачким (think-tank) организацијама у региону и широм света усваја смернице за развој појединца, друштва и државе“. Основни циљ ове организације јесу европске и атлантске, односно НАТО, интеграције Србије: „Настала на хришћанским вредностима са нераскидивим нитима наслеђа религија истока, Европа и атлантске интеграције јесу прави и једини пут који омогућава да најзад разговарамо равноправно о свему што нас тишти. Ако то није прави пут, а шта онда јесте?!
Који је то други пут који нам се нуди и којим требамо да идемо. Ми га нити препознајемо, нити видимо.Схватамо и разумемо несврстаност и самосталност, али у тренутку када се нови свет гради, када зида зграду у којој смо ми добили један спрат са чијом градњом каснимо и тако спречавамо остале да стигну до врха, тешко је очекивати да ће ти остали имати разумевања за наше кашњење.“

Ова организације је само једна у низу бројних сличних удружења, која чине мрежу страног утицаја у окупираној Србији. Сасвим сигурно не треба прецењивати њен утицај, али се мора пратити њен рад, поготову што јој, несумњиво, расте значај.

Оно што је законитост свих евроатлантских НВО, карактерише и ову групу – њени чланови су истовремено чланови још неколико организација које раде на истом циљу, многи су се школовали или усавршавали на западу, радили су за западне компаније или организације.
Њихов рад надзиру „пензионисани“ западни политичари, дипломате и обавештајци (најчешће су ови послови сконцентрисани у једној личности). Чланство им је добрим делом укључено у државну структуру, било као функционери (тако на пр. East West Bridge у чланству има једног министра и три државна секретара у актуелној Влади Србије, као и два бивша министра) или као кључне сарадници на пројектима разних „реформи“.

———————————————————————————————————-

fond-za-otvoreno-drustvo

OTVORENO DRUŠTVO – DŽORDŽ SOROŠ

Dzordz Soros — ne jevrjeski Jevrejin, kako ga nazavhu jedne jevrejske novine iz Njujorka, je rodjen u Budimpesti 1930. godine. Bilo mu je 14 godina kada su nacisti zavladali Madjarskom. Pozirajuci kao unuk madjarskog politicara koji nadgleda konfiskaciju jevrejske imovine Soros vesto izbegava tadasnju sudbinu mnogih Jevreja.

Obrazovanje

Posle rata se seli u London gde 1952. godine zavrsava studije filozofije na London School of Economics a dobija i pocasne doktorate na univerzitetima Oksford, Jel, u Belonji i Budimpesti.

U Londonu, pod uticajem filozofa i svog ucitelja Karla Popera prihvata ideju o “otvorenom druztvu”, koju kasnije razradjuje na svoj nacin. Zeljan novca i sputavan ogranicenim mogucnostima u Londonu, Soros odlucuje da se 1956.gdine preseli u Njujork gde radi na berzi. Provodi izvesno vreme u istrazivanju razlike izmedju londonskog i njujorskog trzista da bi 60-tih usao u novi svet finansijskog investiranja tzv. hedz fondova (Hedge funds) dostupan samo bogatim investitorima i velikim korporacijama.

Poslovni covek

Prvi otkriva beskrajne mogucnosti za bogacenje manipulisanjem hedz fondovima – sto mu donosi ogromnu zaradu i pristup kontroli svetskog trzista novcem. Nezajazljiv u svojim poduhvatima, Soros sa lakocom destabilizuje naciju za nacijom ukoliko primeti da joj nedostaju finansijski izvori kako bi branili svoju valutu. Tad kao kobac napada. Tu sudbinu su doziveli Tajland i Malezija krajem 90-tih godina.

Upitan da li oseca grizu savesti zbog ekonosmke krize koju je 1997.godine nastala na trzistu zemalja Dalekog istoka zbog njegovog spekulisanja tamosnjim valutama, Soros je odgovorio:

“Kao ravnopravni ucesnik u trzisnim transakcijama posledice mojih akcija ne treba da me zabrinjavaju.”

”Čovek koji je “Banku Engleske doveo na ivicu bankropstva.”

Soros je 1992.godine, preko svoje firme Kvantum (Quantum funds) koristeci uglavnom pozajmljeni novac, za nekoliko nedelja zaradio bilion dolara kladeci se na britansku funtu. Bolji poznavatelji prilika tvrde da se tu ne radi o Sorosevom novcu nego o novcu Rokefeler Rotsild (Rockefeller-Rothschild) interesne grupacije — svetske “vlade u senci”, za koju Soros radi kao obicni “potrcko”, slu eci se njihovim novcem i radeci po njihovim uputstvima.
Tom prilikom je Britanska centralna banka potrosila sve svoje rezerve u neuspesnom pokusaju da spase vrednost svoje valute.

Dobrocinitelj ili vrhunski spekulant

Naoruzan sa nekoliko biliona dolara , nekoliko nevladinih organizacija i slobodnim pristupom centrima za odlucivanje u Vasingtonu , Sorosu veoma jednostavno polazi za rukom da obara vlade u svetu,ako nisu pogodne za biznis, da pokrade imovinu tih zemalja pri cemu mu se jos zahvaljuju na tom “dobrocinstvu”.
Tako Soros u svom bogatom arsenalu zemalja kojima je “pomogao” da se promeni vlada ima: Poljsku, Ukrajinu, Cesku, Srbiju itd. Nesto slicno je pokusao i u Rusiji i Kini, ali je zalogaj bio suvise krupan, pa je to odlozio za neko drugo vreme.

“Otvoreno Drustvo”

Mreza Sorosevih fondacija pokriva oko 50 zemalja.

Prema definiciji koju nudi Sorosev Institut za Otvoreno Drustvo (OSI) “Otvoreno dru tvo je dru tvo zasnovano na shvatanju da niko nema monopol na istinu, da razliciti ljudi imaju razlicite poglede i interese, da postoji potreba za institucijama koje tite prava svih ljudi omogucavajuci im da zive zajedno u miru. Uopsteno govoreci, otvoreno drustvo karakterise vladavina zakona, postojanje demokratski izabrane vlade, raznorodno i dinamicno drustvo, kao i postovanje prava manjina.”

Da li je covek koji je osiromasio nekoliko zemalja svojim malverzacijama na berzi i imao velikog uticaja na rat u bivsoj Jugoslaviji; koji je od Klintona trazio da izradi sveobuhvatan plan strategije za svrgavanje Sadama Huseina jos 1998.godine, odjednom postao dobrocinitelj u svojoj 72.godini zivota? Nije bas tako.

Hajde da vidimo koje nevladine organizacije Soros finansira, organizuje i koje politicare placa: Hjuman rajts Voc i Mortona Abramovica, Vorena Cimermana, Pol Golbea , drektora Radio Slobodna Evropa (kao i sam radio). U Sorosevoj Medjunarodnoj Kriznoj Grupi (ICG) se nalaze Zbignjev Bzezinski, Vesli Klark, nekadasnji vrhovni komandant NATO snaga u Evropi, kao i Ricard Perle i Pol Volfovic. Karlajl Grup (Carlyle Group) sa Dzejmsom Bejkerom, Frenk Karluci- nekadsanji americki sekretaro za odbranu i Dzorz Bus- otac danasnjeg predsednika Amerike, Medjunarodni Tribunal u Hagu i mnogi drugi.

Soros godisnje potrosi 300 miliona dolara za odrzavanje mreze svojih organizacija sa oko 1000 zaposlenih u 30 zemalja sveta.

Nekrunisani kralj Istocne Evrope

Sa padom Berlinskog zida i kolapsom komunizma u Istocnoj Evropi Soros je shvatio da je dosao njegov trenutak da deluje. Poljski pokret Solidarnost pomaze sa 3 miliona dolara kao i Carter 77,Vaclava Havela u Ceskoj i Andreja Sakarova u SSSR-u. 1984.godine otvara prvi Institut za Otvoreno Drustvo u Madjarskoj. Ulaze milione dolara u “nezavisna medija ” i opozicione pokrete u raznim zemljama Istocne Evrope

A kako je to “Otvoreno Drustvo” zamisljeno u Srbiji ?

Tako finansira politicke partije poput Gradjanskog Saveza, izdavacke kuce i “nezavisna” medija u Srbiji, poput B92.

Zbog toga nije ni cudo sto je jos pre bombardovanja Srbije Soros bacio oko na rudnik Trepcu vredan nekoliko biliona dolara. Kroz svoju Medjunarodnu Kriznu Grupu , Soros diktira nezavisnost Kosova i “privatizaciju” srpske imovine. Stoga bar prividno nalaze da ce od sada “UMNIK kontrolisati i rukovoditi pokretnom i nepokretnom imovinom, rudnicima, bankama i drugom imovinom registrovanom na ime Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Republike Srbije i svih njenih organa na teritoriji Kosova.”

Privatizacija i socijalna zbivanja u Srbiji se desavaju bas kao sto Soros zamislio. Posto drzava svoju industriju sistematski uni ti nepovoljnim zakonima i nepovoljnim kreditiranjem nailazi talas stecajeva. Posle stecajeva Soros dovodi svoje bogate mecene koji kupuju ta pr! eduzeca po sme no niskim cenama.

Soros danas ima svoja dru tva i fondacije po Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i
Hercegovini, Crnoj Gori u Srbiji a u samom Beogradu deluje “Jugoslavensko-Soros-drustvo”. Soros koristi svoj novac za potkupljivanje uticajnih novinara i politicara a svi protivnici njegovih vizija su etiketirani kao neonacisti, fa isti, antisemiti ili jednostavno lopovi i kriminalci. Sorosev plan “otvorenog drustva” je veoma jasano primenjen na vladajuce strukture privredu i drustvo Srbije.

Da li posle ovoga i dalje verujete da je Dzordz Soros dobrocinitelj – filantrop?

Neki ce reci – “Verujem jer je apsurdno!”

imagesCAR0ICDI

———————————————————————————————————-

imagesCA6A8T4N

ČLANCI I LINKOVI

svet.rs

blic.rs

serbianna.com

bastabalkana.com

novosti.rs

astrozmaj.com

tajnadrustvarazotkrivena.blogspot.com

ceopom-istina.rs

david-udruga.hr

———————————————————————————————————-

VIDEO

Ko su Masoni

Masonic Rulers in Montenegro

Masoni u Crnoj Gori

Velika masonska loža Crne Gore

Ko vlada Crnom Gorom?

Masonski simboli u Beogradu

Ko vlada Srbijom?

Templari i Masoni

Templari i Masoni 2

Illuminated Kosovo

______________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s