Naš Kurban Bogu


                                                                                                                                                              

SELAM!

Allah je pun samilosti i ljubavi.
Mi vas pozivamo da saznate više o Njegovoj samilosti i ljubavi koju je pokazao kada je svijetu poslao svog
Sina Isa’a Mesiha.

”Uputi nas na pravi put…” (Pristup – Al Fatiha 5)

Mi vjerujemo da, kad riječi ove molitve budu zaista i vapaj vašeg srca, da ćete pronaći put i otkriti tu predivnu Božiju ljubav i samilost u vlastitom iskustvu.

Isus mu reće: ”Ja sam put…” (Indžil – Jahja 14,6)


Od urednika
———————————————————————————————————-

Sadržaj:

Pozdravna riječ

Janje Božje

Ja sam Musliman, zašto bih vjerovao u Isusa?

Linkovi

~~~~~

JANJE BOŽJE

     ”Reci mi nešto o Isi, Merjeminom sinu,”- zamoli Ahmed ozbiljno. – ”Ja bih stvarno želio znati više o njemu.”
Hamdija se zamislio za momenat i onda rekao:
”Ako želiš razumjeti zašto je Mesija došao u svijet morat ćeš razumjeti značenje žrtve.”
”Žrtve? Kako to misliš?”- čudio se Ahmed.
Hamdija nastavi: ”Značenje žrtve možemo vidjeti u vrijeme Kurban-bajrama. Znaš, kad je Bog zatražio od Ibrahima (Abrahama) da žrtvuje svog sina. Šta bi se desilo sa Ibrahimovim sinom da Bog nije obezbijedio žrtvu kao otkupninu za njega?”
”Ishak (Izak) bi umro,”- odgovori Ahmed.
”To je značenje žrtve,”- reče Hamdija i nastavi:
”Neko umire umjesto nekog drugog. Bog je poslao ovna, koji je bio žrtvovan umjesto Ishaka. Ja sam u istoj poziciji kao i Ibrahimov sin. Nalazim se u vlasti smrti.”
”Kako to misliš?”- upita Ahmed, pomalo zbunjen. Hamdija mu odgovori ozbiljnim glasom: ”Pisano je u Bibliji (Svetoj knjizi):

                                               ”Jer plata je grijeha smrt.”

     ”Plata za moj grijeh je smrt. Ja sam grešnik. Da, istina je da me drugi ljudi vide kao duboko religioznog čovjeka. Ja se molim Bogu svaki dan, proučavam Njegovu knjigu i služim mu. Ali pred Bogom ja sam grešnik. Da li ima neko ko je savršen sem Boga?”- upita Hamdija.
”Ne!”- odgovori Ahmed, ”Niko sem Boga.”
”To znači da smo pred Bogom svi mi grešnici, zar ne?”- upita Hamdija. Ahmed se složi: ”Da, to je istina.”
”Onda sam i ja u istoj poziciji kao i Ibrahimov sin, u vlasti smrti. Ali gdje je žrtva za moje grijehe? Zar Bog nije poslao žrtvu kao otkupninu za mene?”- upita Hamdija. Ahmed baš i nije znao šta da odgovori. Hamdija nastavi: ”Jahja, sin Zekerijin (Jovan Krstitelj) živio je u vrijeme Mesije. Prvi put kada je ugledao Mesiju, rekao je:

                             ”Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta”

     ”Mesija nije bio zemaljsko janje. On je došao od Boga. On je došao odozgo. Ruhul-Kudus (Sveti Božji Duh) zasjenio je Djevicu Merjemu. Ona je zatrudnjela i rodila sina. Kao što znaš, on se zove ”Isa, sin Merjemin”, ”Riječ Božja” i ”Ruh Allah (Duh Božji).” On je bio potpuno čist. Došao je s neba kao Janje Božje. Mesija je dokazao da je on Janje Božje time što je živio savršen život pred Bogom. On nikad nije trebao reći: ”Estagfirrullah! (Bože oprosti!),” zato što je bio savršeno Janje Božje. Ali zato što je došao kao Janje Božje da odnese grijeh svijeta, morao je biti žrtvovan. To se desilo onda kada je on svojom voljom predao svoj život u smrt. On je potom ustao iz mrtvih i živ uzašao u nebo. I jednog dana vratit će se na svijet.”

     Hamdija je šutio nekoliko trenutaka, pogledao Ahmeda i rekao: ”Ja sam u istoj poziciji kao Ibrahimov sin. Ja sam u vlasti smrti. Ali postoji žrtva za moje grijehe kroz Mesiju, čisto Janje Božje. I sada Bog nudi oproštenje za sve naše grijehe i vječni život u džennetu (raju) kroz svoje Janje. Mesija je ponio grijeh cijelog čovječanstva, uključujući i tvoje, Ahmede.”
Ahmed je sjedio u tišini razmišljajući, i nakon dužeg vremena rekao: ”Ako je Mesija odnio grijeh cijelog svijeta, onda ja ne moram umrijeti… i u tom slučaju već imam vječni život.”

     ”Ahmede”, – reče Hamdija, – ”pretpostavimo da je tvoj rođendan i da Mesija dolazi sa darom i kuca na tvoja vrata. I kaže ti: ”Ahmede, želio bih ti dati dar – oproštenje svih tvojih grijeha, vječni život i živo, lično zajedništvo sa Bogom, počevši od danas. Ali postoje neki uslovi. Moraš se okrenuti od svog grijeha, priznati ga, i primiti oproštenje kroz moju žrtvu za tebe. Samo ako primiš ovaj dar onda će biti tvoj, nikako drugačije.”

     Ahmed je sjedio, duboko zamišljen. Bio je zbunjen i nije znao šta da kaže.
”Možda misliš da je to bio malo pretjeran primjer,”- reče mu Hamdija, – ali svaki put kada neki sluga Božji objašnjava put do Boga kroz Mesiju, to je kao da živi i uskrsli Isa, Merjemin sin, kuca na naša vrata. Mesija kaže u Bibliji:

   ”Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li ko glas moj i otvori mi vrata,
ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.”

     Hamdija nadoda: ”Ako otvorim vrata Mesiji i pozovem ga u svoj život da jede od mog hljeba i da ima zajedništvo sa mnom, to je isto kao da primam Božji dar, dar koji Bog želi dati svakome.”

     ”Želim da znaš, Hamdija, da me je ovo što si mi upravo rekao o Mesiji duboko taknulo. Trebat će mi vremena da razmislim o našem razgovoru. Ali htio bih čuti još više o Mesiji kada se sljedeći put sretnemo.”
”Selam alejkum (Neka mir bude sa tobom).”
”Alejkumu selam (I s tobom nek’ bude mir).”

Iz knjige ”Mesija” – L.M.Abdallah

[Sadržaj ↑]
———————————————————————————————————–

Ja sam Musliman, zašto bih vjerovao u Isusa?


Pitanje: Ja sam Musliman, zašto bih razmišljao o tome da slijedim Hrista?

Odgovor: Verovatno najinteresantniji aspekt u odnosu izmedju Islama i Hrišćanstva je ono što Kuran kaže o Isusu. Kuran kaže da je Alah poslao Isusa i podržao ga Duhom Svetim (Sura 2:87), da je Alah uzvisio Isusa (Sura 2:253), da je Isus bio pravedan i bezgrešan (Sura 3:46; 6:85; 19:19), da je Isus podignut iz mrtvih (Sura 19:33-34), da je Alah zapovedio Isusu da uspostavi religiju (Sura 42:13), i da je Isus uznesen na nebo (Sura 4:157-158). I zbog toga, verni Muslimani bi trebalo da se upoznaju sa Isusovim učenjem i da ga poslušaju. (Sura 3:48-49; 5:46).

Isusovo učenje je bilo sačuvano od strane njegovih učenika, sa velikom preciznošću, u Evanđeljima. Sura 5:111 izjavljuje da je Alah nadahnuo učenike da veruju u Isusa i Njegovu poruku. Sura 61:6,14 identifikuje i Isusa i učenike kao Alahove pomoćnike. Kao Alahovi pomoćnici, oni bi trebalo da su tačno zabeležili Isusovo učenje. Kuran nalaže Muslimanima da podrže i poslušaju i Toru i Evanđelja (Sura 5:44-48). Ako je Isus bio bezgrešan, sve što je učio je bilo apsolutno istina. Ako su Isusovi učenici bili Alahovi pomoćnici, oni bi trebalo da su ispravno zabeležili Isusovo učenje.

Kroz Muhameda, u Kuranu, Alah upućuje Muslimane da izučavaju Evanđelja. Alah ne bi dao takvo uputstvo ako su Evanđelja bila prepravljana ili izmenjena. Samim tim, kopije Evanđelja u Muhamedovo vreme su bile tačne i vredne poverenja. Postoje kopije Evanđelja koje prethode Muhamedovom vremenu 450 godina. Bukvalno, postoje hiljade originalnih prepisa Evanđelja. U poredjenju sa najstarijim drevnim kopijama, kopijama iz Muhamedovog vremena i kopijama koje datiraju iz vremena posle Muhameda – jasno se vidi da su sve kopije Evanđelja vrlo dosledne u onome što kažu o Isusu i Njegovom učenju. Apsolutno ne postoji dokaz da su Evanđelja bila kvarena od strane bilo koga. Samim tim, sa pouzdanjem možemo da znamo da su sva Isusova učenja istinita, da je njegovo učenje precizno zabeleženo u Evanđeljima, i da je Alah precizno sačuvao Evanđelja.

Šta je sa onim što Evanđelja kažu o Isusu? U Jovanu 14:6, Isus izjavljuje, “Ja sam put, istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene.” Isus je naučavao da je On jedini put do Boga. U Mateju 20:19, Isus je rekao da će biti raspet, ubijen i da će ustati iz mrtvih treći dan. Evanđelja jasno govore da se ovo dogodilo baš kao što je Isus predvideo (Matej poglavlja 27-28, Marko poglavlja 15-16, Luka poglavlja 23-24, Jovan poglavlja 19-21). Zašto bi Isus dozvolio da bude ubijen? I zašto bi Alah to dozvolio? Isus je rekao da nema veće ljubavi nego da žrtvuješ svoj život za prijatelje (Jovan 15:13). Jovan 3:16 kaže da nas je Bog voleo dovoljno da pošalje svog Sina Isusa kao žrtvu za nas.

Zašto je Isus trebalo da žrtvuje svoj život za nas? Ovo je KLJUČNA razlika izmedju Islama i Hrišćanstva. Islam uči da nam Alah sudi na osnovu toga da li naša dobra dela pretežu nad našim lošim delima. Čak i kad bi bilo moguće da dobra dela pretegnu nad lošim, Bog je apsolutno i savršeno svet i ne može da pusti u nebo nikoga ko je počinio i najmanji greh. Bog, koji je savršen i svet ne može da pusti na nebo bilo šta što je manje od savršenstva. To nas sve ostavlja na direktnom putu ka večnosti u paklu. Božija svetost zahteva večnu osudu za greh. To je razlog da je Isus žrtvovan za nas.

Kao što i Kuran uči, Isus je bio bezgrešan. Kako bilo koje ljudsko biće može da proživi čitav život a a ne zgreši čak ni jednom? To je nemoguće. Kako je to Isusu bilo moguće? Isus je bio više od ljudskg bića. Sam Isus je tvrdio da je bio jedno sa Bogom (Jovan 10:30). Isus je tvrdio da je bio Bog Tore (Jovan 8:58). Evandjelja jasno uče da je Isus bio Bog u ljudskom obličju (Jovan 1:1,14). Bog je znao da smo svi zgrešili i samim tim da ne možemo ući u Nebo. Bog je znao da jedini način na koji nam može biti oprošteno je da cena našeg greha bude plaćena. Bog je znao da samo On može da plati tako visoku cenu. Bog je postao ljudsko biće – Isus Hrist – živeo bezgrešan život (Sura 3:46; 6:85; 19:19), poučavao savršenu poruku i umro za nas, da bi platio kaznu za naše grehe. Bog je ovo uradio zato što nas je voleo, zato što je želeo da provedemo večnost sa Njim na nebu.

Šta to znači za tebe? Isus je bio savršeni Kurban za naše grehe. Bog nudi svima nama oproštenje i spasenje ako jednostavno prihvatimo Njegov dar za nas (Jovan 1:12), verujući da je Isus spasitelj koji je položio svoj život za nas – svoje prijatelje. Ako poveruješ u Isusa kao svog Spasitelja, imaćeš potpunu sigurnost večnog života na Nebu. Bog će oprostiti tvoje grehe, očistiti tvoju dušu, obnoviti tvoj duh, dati ti život duhovnog izobilja na ovom svetu, i večni život u sledećem. Kako možemo da odbijemo tako dragocen dar? Kako možemo da okrenemo ledja Bogu koji nas je voleo toliko da je žrtvovao samog sebe za nas?

Ako nisi siguran u šta veruješ, pozivamo te da se pomoliš Bogu sledećom molitvom; “Bože, pomozi mi da znam šta je istina. Pomozi mi da razaberem šta je pogrešno. Pomozi mi da znam šta je ispravan put spasenja. Pomozi mi da zaista upoznam Tebe.” Bog će uvek ispoštovati ovakvu molitvu koja predstavlja čežnju srca, jer On upravo poziva da ga tražimo. ”…tražite i naći ćete, kucajte i otvoriće vam se…” (Matej 7:7);
”Koji dolazi k meni, neću ga istjerati napolje” (Jovan 6: 37). Isusov poziv upćen svakom čovjeku glasi: “Slijedi me!” Onima koji pitaju zašto, kuda i kako, On ponavlja: “Ja sam Put, Istina i Život. NIKO ne dolazi k Ocu – SEM KROZ MENE.”

Ako želiš da slijediš Isusa kao svog Spasitelja i Gospoda tvog života, jednostavno razgovaraj sa Bogom, na glas ili u sebi, i reci mu da prihvataš Njegov dar spasenja kroz Njegovog Sina Isusa. Ako želiš molitvu kojom da se moliš, evo jednog primera – pročitaj, razmišljaj, i ako izražava stav tvog srca, moli se:
“Bože, sad znam da ti nisam bio po volji i da sve moje žrtve nisu mogle da ti udovolje jer ih nisi ni tražio, a ono što si tražio – da vjerujemo tvom svjedočanstvu o tvom Sinu i tako prihvatimo i prinesemo tvoju žrtvu, to sam nipodaštavao. Oprosti mi što ti nisam vjerovao i time sve vrijeme bio i dalje pod osudom i odvojen od tebe. Znam da sam grešan i da ništa ne mogu sam učiniti da ti ugodim i da se spasem sem da se uzdam u tebe. Znam
da ničim ne zaslužujem tvoju milost ali te molim za milost i spasenje.
Kajem se, pomozi mi da se od grijeha i od sebe okrenem tebi i od sada činim tvoju volju.
Hvala ti za tvoju ljubav za mene. Hvala ti što si se žrtvovao za mene. Hvala ti što si mi tako omogućio oproštenje i spasenje. Prihvatam Bože tvoj dar spasenja kroz Isusa. Verujem u Isusa kao mog Spasitelja. Vjerujem da je On Sin Božiji i Jagnje Božije koje se predalo za grijehe svijeta, te tako i za moje grijehe. Vjerujem Oče da si ga vaskrsao i tako pokazao da prihvataš njegovu žrtvu i da ti je ugodna. Prihvatavši i oživjevši Njega, prihvataš i i oživljavaš mene. Sada kada sam napokon opravdan vjerom i živ, pr
edajem ti svoj život Isuse i pomozi mi da te slijedim. Volim te Gospode i pokoravam ti se. Amin!”

Pogledaj  NAPOMENU (ispod tačke 8.)

Pogledaj stranicu Šta kaže Kur’an?

Pogledaj i stranicu Musliman moj bližnji

[Sadržaj ↑]
………………………………………………………………………………………………………………………………..

LINKOVI:

______________________________________________________________

top5 Idi na vrh stranice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s