Put spasenja


Guercino-Doubting_Thomas
‘Neverni Toma’,  ulje na platnu – Guercino.


JEDAN SUSRET

Iako su neki učenici rekli da su vidjeli vaskrslog Isusa, Toma je sumnjao. Rekao je, ”Neću vjerovati osim ako ne vidim rane od klinova na njegovim rukama”.
Nedjelju dana kasnije učenici su bili ponovo na okupu iza zatvorenih vrata, i Toma s njima.
Iznenada se Isus pojavio i pozvao sumnjičavog učenika da se uvjeri u njegove rane. Isus je imao razumijevanja za Tominu sumnju i omogućio mu je da stekne pouzdanje i sigurnost koja mu je bila potrebna. A onda mu je rekao, ”Ne budi više nevjeran nego vjeruj”.

Da li čujete Isusa kako danas govori ove iste riječi vama? Možda i vi, kao Toma, trebate opipljiv dokaz Hristovog vaskrsenja. Hvala Bogu, moguće je vjerovati u Njega i bez dokaza kakve je Toma imao. To znamo zbog toga što je Isus rekao, ”Blago onima koji ne vidješe – a povjerovaše (Jovan 20:29).

Ako hoćete da upoznate živog Isusa, Bog će tu želju pretvoriti u istinski odnos sa Njim. Donesite mu svoje sumnje šta god da su. Tražite u Bibliji duhovno vođstvo i molite Boga da vam otvori oči za istinu o Njegovom Sinu. I slobodni budite da, kao bespomoćni otac bolesnog dječaka iz one priče, zavičete ka Isusu, ”vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju!” (Marko 9:24).
Tada ćete se zasigurno pridružiti nama koji ga ne vidjevši ljubimo, koji ga sad ne gledajući nego vjerujući radujemo se radošću neiskazanom i proslavljenom, i koji smo dostigli cilj i nagradu svoje vjere – spasenje svojim dušama (1.Petrova 1:8-9).

Kao i tada, tako i danas Gospod poziva da ”pružite ruku svoju i metnete u njegova rebra”. On je svuda u Bibliji i tamo su naši dokazi, kao i u našem srcu ako ga otvorimo.
Naša je molitva da, kada sve provjerite i ispitate, ne budete nevjerni nego vjerni, i kao Toma uzviknete: ”Gospod moj i Bog moj”.

—————————————————-                                                                                               

Četiri duhovna zakona


Četiri duhovna zakona su način da se podijeli dobra vijest o spasenju koje nam je dostupno kroz vjeru u Isusa Hrista. To je jednostavan način kojim se važne informacije iz Evanđelja predstavljaju kroz četiri principa ili tačke.

1.  Bog te voli!

Sveto pismo nam kaže,  ”Jer je Bog tako zavolio svijet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki – ko vjeruje u Njega – ne propadne, nego da ima vječni život” (Jovan 3:16).
A Jovan 10:10 nam daje razlog Isusovog dolaska, “Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju.”
Šta nas sprečava da imamo Božiju ljubav? Šta nas sprečava da imamo izobilan život?

2.  Svi smo nekad nešto uradili, rekli ili pomislili što nije bilo u redu. To se zove grijeh.

Čovječanstvo je iskvareno grijehom i samim tim odvojeno od Boga koji je savršen i svet. Biblija potvrđuje ovu činjenicu, “svi su zgriješili i tako su lišeni slave Božije”  (Rimljanima 3:23). Sveto pismo nam govori koje su posljedice grijeha, “smrt je naime plata za grijeh” (Rimljanima 6:23). To je duhovna smrt i pakao – vječno odvojenje od Boga.
Bog nas je stvorio da bi imali zajedništvo sa Njim. Mi smo grijehom uništili odnos koji je Bog nameravao da imamo sa Njim. Šta je rešenje?

3.  Isus Hristos je preuzeo na sebe kaznu za naš grijeh. Njegova žrtva je jedina zamjena za našu smrt koju Bog priznaje. Kroz Isusa Hrista, naši grijesi nam mogu biti oprošteni i odnos sa Bogom obnovljen.

Dobra vijest je da je Bog, prije 2000 godina, poslao Svog Sina koji se javio da umre za naše grijehe. Isus je živio bez grijeha a dobrovoljno umirući na krstu platio je za naše.
Biblija nam kaže, “Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grješnici”
   (Rimljanima 5:8).
Isus je ustao iz mrtvih i sada živi na nebu sa Bogom, svojim Ocem, i nudi nam dar vječnog života na nebu sa Njim.
1 Korinćanima 15:3-4 nam kaže šta treba da znamo i vjerujemo da bi smo bili spašeni,  “…da je Hristos umro za naše grijehe – po Pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnut trećeg dana – po Pismima…” 
Isus Hristos izjavljuje da je On jedini put do spasenja, u Jovanu 14:6, “Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu – sem kroz mene.”
Kako mogu da dobijem ovaj predivan dar spasenja?

4.  Moramo da povjerujemo u Isusa Hrista kao Spasitelja da bi smo primili dar spasenja i da bi smo znali Božiji plan za naš život.

Bog nam nudi svoju ljubav i želi da smo Njegova djeca. Jovan 1:12 nam ovo opisuje, “A svima koji ga primiše, dade moć da postanu djeca Božija, – onima što vjeruju u Njegovo ime.”
Djela 16:31 jasno kažu, “Povjeruj u Gospoda Isusa pa ćeš biti spasen…!”
Možemo biti spaseni jedino blagodaću, isključivo vjerom u Isusa Hrista. (Efescima 2:8-9).

~~~~~

Šta sad da radim?

Možeš izabrati da se uzdaš u Isusa Hrista i zamoliš ga da ti oprosti grijehe i uđe u tvoj život kao tvoj Gospod i Spasitelj. Ako želiš da se okreneš od svojih grijeha i slijediš Hrista kao svog Gospodara i Učitelja, reci to Bogu sljedećim riječima. Izgovaranje ovih ili sličnih riječi te neće spasiti, ali vjera u Hrista hoće! Ova molitva je jednostavno samo način da pokažeš Bogu svoju vjeru u Njega i da mu se zahvališ za svoje spasenje.

“Bože, znam da sam zgriješio protiv tebe i da zaslužujem da budem kažnjen. Ali je Isus Hristos preuzeo kaznu koju ja zaslužujem, tako da vjerom u Njega mi može biti oprošteno. Ja se okrećem od svojih grijeha i vjerujem Ti za svoje spasenje, a ti me prihvati kao svoje dijete i pomozi mi da te slijedim.
Hvala ti za Tvoju predivnu blagodat i oproštenje – dar vječnog života!
Amin!”

imagesKOWPL3UJ

…………

Ako ste molili ovu ili sličnu molitvu i zaista tako mislili, čestitamo vam na vašoj odluci da slijedite Hrista! Željeli bi da vam, slanjem dodatnih informacija, pomognemo u vašem duhovnom rastu. Ako želite da saznate više o tome kako rasti i napredovati u životu sa Hristom, kliknite ovdje.

Ako niste molili ovu molitvu, nadamo se da vam samo treba još informacija. Tu smo za vas ako imate bilo kakvo pitanje, biće nam drago ako možemo da vam budemo od pomoći. Ako želite sami dalje da istražujete, kliknite ovdje, ili ovdje.

U oba slučaja, možete nam se javiti pomoću ovog obrasca:
……… ↓ ………

……….

Za puno više detalja i sadržaja na temu spasenja i učeništva
posjetite i naš sajt BOGOPOZNANJE

top6
——————————————————————————————————-

Da li ćeš otići na nebo kada umreš?

Evo jednog kratkog testa.
Da li si ikada slagao ili nešto ukrao ili koristio ime Božje nepotrebno?
Isus je rekao, „Ko god pogleda ženu sa požudom već je u svom srcu s
njom učinio preljub“.
Da li si ikada gledao sa požudom? Hoćeš li biti kriv na Sudnji dan?
Ako si činio ove stvari, Bog te vidi kao lažljivca, lopova i bogohulnika
koji vrši preljub u svome srcu.
Biblija upozorava da ako si kriv za ove stvari, završit ćeš u paklu.
Bog, za kojeg Biblija kaže da je bogat u milosti, je poslao svog
Sina da pati i umre na krstu za grešnike.
Mi smo prekršili Božji Zakon, ali je Isus platio našu kaznu.
To znači, u pravnom žargonu, da su sve optužbe protiv nas povučene i naša kazna je promijenjena. On može ukinuti našu smrtnu presudu: „Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine nijedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” Onda je Isus uskrsnuo od mrtvih i pobijedio smrt.
Zato te molim, pokaj se (okreni od grijeha) danas, jer Bog će dati vječni život svima koji vjeruju u Isusa, onda svakodnevno čitaj Bibliju i po njoj poslušno živi.

LivingWaters.com

——————————————————————————————————-

ISPUNJENA PROROČANSTVA

______________________________________________________________

top5 Idi na vrh stranice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s