Čitaonica


images7GQG4QQU

discerning reader
___________________

ebooks

ČITAJTE / PREUZMITE

eKNJIGE

BIBLIJSKA TUMAČENJA, SVETO PISMO

 • BIBLIJA
  Prev. Daničić-Karadžić
  Sveto pismo Staroga i Novoga zaveta. Revidirani tekst. Ekavica, latinica.
 • BITI HRIŠĆANIN A NE RELIGIOZAN
  Fritz Ridenour
  Praktični komentar Pavlove poslanice Rimljanima, u kojem se iznose osnovne evanđeoske istine.
 • DIATESSARON
  Hronološko jevanđelje (Čarnić)
  U ovoj knjizi nalaze se događaji iz života Isusa Hrista, koje su zabeležili četiri evanđelista, stavljeni u hronološki niz. Stoga, čitalac može da doživi kontinualni tok života i službe Isusa Hrista, te da dobije jedan široki – panoramski pogled na Njegov život i dešavanja oko Njega. U sastavljanju ove “evanđeoske hronologije” Isusova života, upotrebljen je prevod Evanđelja od dr Emilijana Čarnića.
 • HODATI U LJUBAVI
  Henry Drummond
  Još jedno odlično tumačenje 13 poglavlja Prve poslanice Korinćanima, poglavlja o ljubavi.
 • IZGUBLJENI SIN
  Hajnrih Miler
  Evanđeoski komentar na priču o “izgubljenom sinu” (Lk. 15:11-32).
 • LJUBAV JE ODGOVOR
  T. H. Epp
  Proučavanje 13 poglavlja Prve poslanice Korinćanima, poznatog poglavlja o AGAPE ljubavi – hrišćanskom standardu ljubavi.
 • PRAZNICI GOSPODNJI
  dr Emil Donges
  Tumačenje duhovnog značenja starozavetnih praznika na koje je Izrailj bio pozvan od Boga da ih slavi i drži.
 • ŠTA KAŽE BIBLIJA?
  siont.net
  Mala praktična konkordancija – životna pitanja odgovorena kroz Sveto pismo. Sadrži preko 260 pojmova.

EVANGELIZACIJA, APOLOGETIKA

 • DA LI JE ISUS HRIST BOG?
  John Maisel
  Knjiga se bavi osobom Isusa Hrista i predstavlja zbirku predavanja. Maisel daje odgovore na pitanja: Ko je bio Isus Hrist, i da li je On zaista ono šta je sam za sebe tvrdio?
 • DA LI JE ISUS HRIST SIN BOŽIJI?
  Gordon Lindsay
  Zbirka biblijskih i istorijski argumenata koji svedoče o božanskom poreklu Isusa Hrista.
 • DA VINČIJEV KOD: KNJIGA, FILM I OBMANA
  about-jesus.org
  Razmatranje i odgovor na neke ozbiljne tvrdnje u romanu koje su uperene protiv Biblije, hrišćanstva i crkvene istorije.
 • EVOLUCIJA=NAUKA
  Aleksandar Jovanović
  Većina ljudi veruje da nauka ima čvrste dokaze koji dokazuju da smo nastali slučajno, no, da li je to stvarno tako?
 • ISUS NAŠA SUDBINA
  Wilhelm Busch
  Ova knjiga je zbirka poslednjih predavanja pastora Buša, održanih 19. juna 1966. godine na ostrvu Rigen (Rügen)
 • KAKO BOG MOŽE TO DA DOPUSTI?
  Wilhelm Busch
  Knjiga koja se bavi pitanjem postojanja zla. Da li je Bog za njega odgovoran?
 • PRAVEDAN PRED BOGOM
  John Blanchard
  Veoma jasno izlaganje o Božjem putu spasenja, i kako početi njime hodati…
 • PREKASNO
  Abner Dahl
  Ova knjižica pruža odgovor na važno pitanje: Ima li mogućnosti za spasenje posle smrti? Šta Biblija ima da kaže o tome?
 • PROBUDI SE!
  Joseph Alleine
  Hrišćanska klasika iz 16 veka. Alejn je bio vatreni puritanski propovednik, u ovoj knjizi on izlaže istine o putu spasenja veoma direktno i oštro.
 • SAMO PISMO
  Slađan Đurić
  Odgovor na knjigu Dimitrija Popadića: “Svetosavski primer kontekstualizacije evanđelja”.
 • SEDAM ZNAKOVA NOVOG ROĐENJA
  nepoznati autor
  Studija o duhovnom novorođenju. Postoje znakovi koji mogu potvrditi, da li je neko doživeo novorođenje ili ne.
 • SIGURNOST, UVERENJE I UŽITAK
  G. Cutting
  Stara knjižica koja se čita već decenijama, jednostavno izlaganje evanđeoske poruke spasenja.
 • SPASENJE BOŽIJE
  Oswald J. Smith
  Zbirka od 11 evanđeoskih propovedi, ovog poznantog svetskog evanđeliste. Knjiga vredna stalnog čitanja.
 • STVARANJE ILI EVOLUCIJA
  Charles F. Hummel
  Knjižica koja daje odgovore na nejasna pitanja, bez predrasuda, uz odgovarajuće činjenice.
 • STVARANJE ZA 6 DANA
  dr Robert V. Gentry
  Arheološki i naučni dokazi koji podupiru doslovno tumačenje o stvaranju za šest dana.
 • SUŠTINA HRIŠĆANSTVA
  V. F. Marcinkovski
  Kratko i zanimljivo izlaganje o suštini – srži, poenti hrišćanstva.
 • SVE PO BLAGODATI
  C. H. Spurgeon
  Veoma jednostavno i jasno izlaganje o Putu spasenja, iz pera poznatog propovednika Čarlsa Spurdžena.
 • SVETLOST U TAMI
  Ivan Božer
  Tekst ove knjige, u izvornom obliku, pisan je za radio program pod nazivom “Svetlost u tami”. Sa svrhom za: izgrađivanje, podizanje, popravljanje u smislu suočavanja čoveka sa samim sobom i sa Bogom, bez uobičajenih fraza koje ništa ne vrede, tipa: “Biće bolje”…
 • TEMELJNA PITANJA
  John Blanchard
  Razmatranja nekih osnovnih pitanja hrišćanske vere.
 • ZAŠTO BOG DOPUŠTA ZLO?
  dr A. E. Wilder Smith
  Knjiga daje odgovor na pitanja: “Ko snosi odgovornost za svo zlo u ovome svetu? Da li je Bog taj koji je odgovoran, ili neko drugi?
 • ZDRAVIM RAZUMOM
  Robert A. Laidlaw
  Šta to govori zdrava logika o postojanju Boga? Zašto čovek uporno nastoji “izbrisati” Boga?
 • ŠTA DOKAZUJU STENE I KOSTI?
  dr Carl Wieland
  Niz arheoloških dokaza koji opovrgavaju teoriju evolucije.

PRIRUČNICI, TEOLOGIJA, STUDIJE

 • GDE ĆU DOSPETI POSLE SMRTI?
  dr J. Van Impe
  Detaljne studija na temu pakla, daje detaljne biblijske odgovore na ovo važno – sudbonosno pitanje.
 • NEW AGE
  R. I.
  Kritička analiza ezoterike.
 • NJENO IME JE ŽENA
  Xin Karsen
  Knjiga koja se bavi karakterima žena iz Biblije. Namenjeno za rad sa kućnim grupama.
 • ROK MUZIKA
  R. I.
  Razmatranje fenomena i uticaja rok muzike, kao i razotkrivanje njene duhovne pozadine.
 • U LANCIMA SUJEVERJA
  Ernst Modersohn
  Sagledavanje tamne strane okultizma, kroz niz primera iz života ljudi koji ga praktikuju.
 • ČAROBNJAK SIMON
  nepoznati autor
  Ko je bio vračar Simon (Dela 8:9-25) i koju religiju je on praktikovao? Ova studija otkriva detalje i dokumentovane izveštaje o vračaru Simonu i njegovoj velikoj jeresi koja i dan-danas živi u tradicionalnom hrišćanstvu.

BIOGRAFIJE, SVEDOČANSTVA

 • 19 GODINA TAME (Prvo izdanje)
  Aleksandar Mitrović
  Moćno svedočanstvo o Božjoj spasonosnoj milosti Božjoj!
 • BOŽIJI PIONIR
  Adoniram Judson
  Biografija Adonirama Džudsona, velikog misionara Azije.
 • CHARLES G. FINNEY
  Glas jevanđelja
  Kratka biografija o velikom propovedniku probuđenja.
 • GEORGE MULLER
  Arthur T. Pierson
  Biografija Džordža Milera (1805-1898), poznatog kao “otac siročadi”.
 • HRIST MENJA ŽIVOTE
  razni autori
  Zbirka svedočanstva sa sajta Sionske Trube.
 • NAJSREĆNIJI LJUDI NA SVETU
  Demos Shakarian
  Svedočanstvo o čudesnom životnom putu jednog jermenskog hrišćanina.
 • POLETI MALI POLETI
  Niki Kruz
  Niki je ’60 bio vođa jedne ulične bande i zavisnik od droge. Ali, onda jednog dana Bog je skroz promenio njegov život…
 • RAZLOG ZA NADU
  Bajo Ječmenica
  Bajo je dugo godina radio kao evanđelista u našim krajevima, propovedao po ulicama i podelio na hiljade primeraka Novog zaveta. U ovom tekstu on iznosi neka svoja iskustva.

DECA, OMLADINA, PORODICA

 • PORODIČNI ODNOSI
  Chuck Smith
  Kratko proučavanje Kološanima 3 i Efescima 6 gde se iznose važni principi učvršćivanja porodičnih odnosa.
 • S KIM U JARAM
  I.V.C.F.
  O zabavljanju i sklapanja braka između hrišćana i nehrišćana. Važna pitanja, koja muče mlade…

HRIŠĆANSKI ŽIVOT, UČENJA, PROPOVEDI

 • BITI PROROK
  Stojan Gajicki
  Serija propovedi o proročkoj službi.
 • DELOTVORNA MOLITVA
  Chuck Smith
  Kratko, sažeto i praktično učenje o molitvi. Jedna od boljih knjiga na ovu temu.
 • IZGRADNJA POBOŽNOG KARAKTERA
  Ray Bentley
  Knjiga namenjena vođama. Kako izgleda karakter jednog vođe, čoveka kojeg Bog upotrebljava.
 • KAKO DOVESTI MUŽA HRISTU
  J. C. Brumfield i Dorothy Pentecost
  Dve kratke propovedi namenjene ženama – hrišćankama.
 • KAKO PREPOZNATI ZDRAVU CRKVU?
  Richard De Haan
  Pisac veoma detaljno objašnjava šta karakteriše jednu istinsku hrišćansku zajednicu – biblijsku crkvu.
 • MALA ČUDA VELIKOG BOGA
  Stojan Gajicki
  Svedočanstvo o Božjoj brizi za svoj narod i Božjoj želji da Njegova crkva uđe u život izobilja.
 • MOLITVA
  Ole Hallesby
  Čitajući ovu knjigu dobićete jasnu predstavu o molitvi i o onome šta molitva može učini na vama i za vas. No, najviše od svega preplaviće vašu dušu sa Božjom dobrotom i ljubavlju.
 • NEVESTA SE SPREMA
  Stojan Gajicki
  Knjiga otkriva pravu suštinu i prirodu Crkve – Neveste Hristove.
 • OBNOVLJENJE UMA
  Watchman Nee
  O obnovi unutrašnjeg čoveka – posvećenju.
 • OBRATI BOGU SVOJ NAROD
  Arnfin Klementsen
  Čitajte o tome, kako jedna nacija može doći do potrebnog duhovnog probuđenja i moralnog preobražaja.
 • PLAĆ ZA DUŠAMA
  Oswald J. Smith
  Knjiga Osvalda Smita “Plač za dušama” (The Passion For Souls) je po svojoj veličini jedan od najsnažnijih vapaja za probuđenjem Crkve.
 • POSTOJI LI ŽIVOT POSLE RAZOČARENJA
  Stojan Gajicki
  Razočarenje je opaka “bolest” na koju niko od nas nije imun. Razočarenja je moguće pobediti i nastaviti živeti, čitajte kako…
 • POTPUNA PREDANOST
  Andrew Murray
  Potpuna predanost Bogu, je jedino rešenje za uspešni hrišćanski život i službu. Pisac ove knjige nam otkriva tajnu i blagoslove “potpune predanosti”.
 • PRAKTIKOVANJE BOŽIJEG PRISUSTVA
  Brat Lorenc
  Poznata hrišćanska klasika. Lorenc iznosi svoja iskustva o zajedništvu koje je imao sa Bogom.
 • PROPOVEDI – 1
  David Wilkerson
  Prva zbirka od devet Vilkersonovih propovedi, na razne teme. (Tekst ne sadrži naše posebne fontove. Preuzeto sa Vilkersonovog sajta.)
 • PROPOVEDI – 2
  David Wilkerson
  Druga zbirka od devet Vilkersonovih propovedi, na razne teme. (Tekst ne sadrži naše posebne fontove. Preuzeto sa Vilkersonovog sajta.)
 • PROPOVEDI
  Paul Washer
  Tri propovedi koje teraju na samoispitivanje…
 • RAZOTKRIVANJE BOŽIJEG LIKA U NAMA
  Stojan Gajicki
  Knjiga se bavi čovekovom prirodom i pokazuje put kako da postanemo onakvi kakve nas je Bog zamislio…
 • SILNICI ILI OČEVI
  Stojan Gajicki
  Knjiga se bavi pitanjima i problemima današnjeg vođstva u crkvi, ali nam i otkriva novozavetni model vođstva.
 • SPOZNAJA
  Izet Veladžić
  “Spoznaja Boga” nije isto što i “znanje o Bogu”. Istinska spoznaja uvek dolazi odozgo…
 • STRAH GOSPODNJI
  Rodoljub Oreščanin
  Knjiga koja poziva na ozbiljnost u pobožnosti. Razvodnjenom hrišćanstvu treba vratiti prvobitan “miris i ukus”. To je moguće kroz strah Gospodnji.
 • SVETI DUH NA DELU
  Oswald J. Smith
  Praktično učenje o radu, delovanju i pomazanju Svetoga Duha, u životu hrišćanina.
 • UČENIŠTVO
  Greg Lori
  Osnovni principi učeništva – sleđenja Hrista.
 • UČENJE O POKAJANJU
  Thomas Watson
  Pokajanje je prvi korak na putu k Bogu. Ova stara knjiga na jednostavan način objašnjava: šta pokajanje jeste, šta nije i kako se pokajati.
 • VERA I NACIJA
  Aleksandar Jovanović
  Sagledavanja nekih nacionalnih i verskih pitanja kroz učenje Biblije.
 • ZNAK HRIŠĆANA
  Frensis A. Šefer
  Tokom vekova ljudi su svoj hrišćanski identitet izražavali raznim spoljašnjim simbolima. Međutim, postoji mnogo važniji znak raspoznavanja! Imate li ga?
 • ŽITO I KUKOLJ
  Nebojša Dolić
  Knjiga koja podstiče na veće posvećenje, sa pogledom u Drugi Hristov dolazak…
 • ŽIVOT U SVETLU
  Stojan Gajicki
  Ova knjiga daje odgovor kako ispuniti Hristovu zapovest: “Budite svetlo sveta”. Praktično učenje o posvećenju.
 • ČOVEK KOJEG BOG UPOTREBLJAVA
  Oswald J. Smith
  Praktičan udžbenik za one koji žele da rade za Boga i budu od Njega upotrebljeni. Knjiga je zbirka učenja i saveta, velikog evanđeliste Osvalda Dž. Smita.

ISTORIJA CRKVE, DOKUMENTI

 • DIDAHE
  nepoznati autor
  Didahe je ranohrišćanski spis koji nastao negde u drugom veku nove ere. Sa grčkog preveo dr Aleksandar Birviš.
 • O SLOBODI HRIŠĆANINA
  dr Martin Luther
  Čuveni traktat nemačkog reformatora vere, koji je napisao i poslao rimskom papi, da bi izložio i objasnio osnovne istine hrišćanskog života.

HRIŠĆANSKA BELETRISTIKA

 • CAR IZ DOMA DAVIDOVA (Pisma Adine)
  J. H. Ingraham
  Knjiga koja je izašla 1855. u Nju Jorku i bila veoma popularna. Knjiga je pisana u stilu pisama, koje ćerka (Adina) šalje svome ocu i izveštava ga o svojim doživljajima za vreme svog boravka u Jerusalimu…
 • ISTORIJA O HRISTU
  Đovani Papini
  Papini je ovu knjigu napisao sa namerom da objavi Hrista onima koji su van crkve, i ovo je njegovo predstavljanje (prepričavanje) Evanđelja, ali na jedan sveži i primenljiviji način.
 • NOVOVERCI
  Simo Matavulj
  Pripovetka koja je zasnovana na stvarnim likovima i događajima. Govori o odnosu sveta prema “drukčije verujućim” hrišćanima, tkz. “sektašima”.
 • PAVLE SMOLJONI
  nepoznati autor
  Priča iz Rusije, o čoveku koji je od razbojnika postao hrišćanin. (Postoji mišljenje, da je ova priča zasnovana na istinitom događaju – svedočanstvu.)
 • PUT HRIŠĆANINA
  John Bunyan
  Velika klasika hrišćanske literature. Najčitanija i najprevođenija knjiga odmah posle Biblije. Alegorijsko tumačenje Božjih istina. Sadrži propratne komentare za lakše razumevanje radnje.
 • TRI DRUGA
  Kristina Roj
  Jedna od mnogih priča, ove plodonosne hrišćanske spisateljice.

RAZNO

………………………………………………………………………………………………………………

audio-book-icon
AUDIO KNJIGE
*klikni na sliku  ↑
Probrana hrišćanska literatura u audio formatu.
………………………………

AUDIO/VIDEO

Watchman Nee: Molimo se

Prvi dio
Drugi dio
Treći dio
Četvrti dio
Peti dio
Šesti dio
Sedmi dio
Osmi dio

………………………………………………………………………………………………………………..
READER

—————————————————————————————————————————

ČASOPISI / MAGAZINES

imagesZ77QFT9P
Read online  ↑

Latest Issue  ↓

………………………………………………………………………………………………………………………………….

bm
Read online  ↑

Latest Issue  ↓

………………………………………………………………………………………………………………………………….

images1TL0M375
Read online  ↑

Latest Issue  ↓

………………………………………………………………………………………………………………………………….

pmo1

pmo
……………………………………….

foundation-sample-cover
FOUNDATIONS MAGAZINE

……………………………………….

glas14
GLAS JEVANĐELJA, EMC

……………………………………….

vox

…………………………………………………………….

sm

………………………………………………………………………………….

55cd1a5c9c251fcd0a152995b7550374

…………………………………………………………………………………………………………………………………

kairos

………………………………………………………………………………………………………………………………….

The Herald Of His Coming

Get “Herald of His coming” newspaper free!
Saints,
Leonard Ravenhill recommended this free periodical to many. It is full of encouraging articles towards prayer, revival and the coming of Christ. This newspaper will have you on your knees before God. It is published monthly.
You can subscribe here: http://www.heraldofhiscoming.com/other/home.htm

JEDAN OD NAJBOLJIH ČASOPISA NA INTERNETU. MOŽETE SE PRIJAVITI ZA BESPLATNU DOSTAVU NA KUĆNU ADRESU (PAPIRNO IZDANJE), ILI GA ČITATI ONLINE SVAKOG MJESECA. MOŽE SE ČITATI I NA JOŠ NEKIM JEZICIMA OSIM ENGLESKOG. /ZA ČITANJE ONLINE ODAVDE, KLIKNITE GORE NA NJEGOV LOGO IZNAD TEKSTA, ILI U OKVIRU TEKSTA NA LINK./

PRIJATNO ČITANJE!

____________________________________________________________

coffee

IZABRANI ČLANCI / ARTICLES

Solemn Pleadings For Revival  By Charles H. Spurgeon

    “Keep silence  before Me, O islands; and let the people renew their strength” (Isa. 41:1).

    I cannot  suggest to Christian people a more urgent topic than this: we should plead with  God that He would display among us greater works of grace than our eyes have yet  seen. We have read of wonderful revivals; history records the amazing things of  the Reformation, and the marvelous way in which the Gospel was spread during the  first two centuries. We pine to see the like again or to know the reason why it  is not so, and with holy boldness it is our desire to come before the Lord and  plead with Him, as a man pleadeth with his friend. May God help us so to do in  the power of the Holy Ghost.

    1. Let us  be silent. “Keep silence before Me, O islands.” Before the  controversy opens, let us be silent with solemn awe, for we have to speak with  the Lord God Almighty! Let us not open our mouths to call into question His  wisdom, nor allow our hearts to question His love. What if things do not look as  bright as we could wish? The Lord reigneth. What if He seems to delay? Is He not  the Lord God with whom a thousand years are as one and who is not slack  concerning His promise as some men count slackness? We are going to make bold to  speak with Him, but still, He is the eternal God and we are dust and ashes.  Whatever we may say with holy boldness, we would not utter a word in rash  familiarity. He is our Father, but He is our Father in heaven. He is our Friend;  but at the same time, He is our Judge. We know that whatsoever He doeth is best.  We would not say unto our Maker, “What makest Thou?” nor to our Creator, “What  hast Thou done?” Shall the potter give account to the clay for the works of his  hands (Isa. 29:16)? It is the Lord; let Him do what seemeth unto Him good (Judg.  10:15).

    When we  look at what He doeth, it may seem to our dim apprehension to be exceeding  strange and we may fail to read its meaning; but we need not wish to read it. It  is the glory of God to conceal a thing; and if He chooses to conceal it, let it  be concealed. Truly, God is good to Israel and His mercy endureth forever. If  this world’s history is to drag on through another score of mournful centuries,  it will only reveal so much the more matter for praise when the great  hallelujahs of the ultimate victory shall peal forth.

    Our  silence of awe should deepen into that of shame. For, my brethren, though it  is certainly true that the cause of God has not prospered, whose fault is this?  If there has been a lack, it has not been in God. Where then has it been? If the  seed has rotted under the clods or if the cankerworm has eaten the green shoot  so that the reaper has not joyfully filled his arm, whence cometh it? Has there  not been sin among us, ay, sin in the church of God? What if Israel has turned  her back in the day of battle? Is there not an accursed thing in the camp and an  Achan who has hidden away the goodly Babylonish garment and the shekel of gold  (Josh. 7)? God saith, “Can two walk together, except they be agreed?” (Amos 3:3); “If ye… walk contrary unto Me; then will I also walk contrary  unto you” (Lev. 26:23-24).

    Truly, when I  see how God has blessed us, I am not so much astonished that He has not given  more, as I am amazed that He has given so much. Does He bless such unworthy  instruments, such laggards, such slothful workers? Does He do anything by tools  so unfit? Does He place any treasure in vessels so impure? This is to be  ascribed to His grace. But if He doth not use us to the highest point, let us  take shame and confusion of face to ourselves; and before the throne of His  glory, let us sit down in silence. What, indeed, can we say? We have no charges  to bring against Him, no accusations against the Most High, but we must silently  confess that we ourselves are vile (Job 40:4). Unto us belongeth shame and  confusion of face.

    Go further  than this and keep the silence of consideration. This is a noisy age, and  the church of Christ herself is too noisy. We have very little silent worship, I  fear. I do not so much regret the absence of silence from the public assembly as  from our private devotions, where it has a sacred, hallowing influence,  unspeakably valuable. Let us be silent, now, for a minute, and consider what it  is that we desire of the Lord; the conversion of thousands, the overthrow of  error, the spread of the Redeemer’s kingdom.

    Think in your  minds what the blessings are that your soul pants after. Get a correct idea of  them, and then enquire whether you are prepared to receive them. Suppose they  were to be now bestowed – are you ready? If thousands of converts were to be  born unto this one church, are you prepared to teach them, instruct them, and  comfort them? Are you doing it now, you Christian people? Are you acting in such  a way that God knows you to be fit to have the charge of those converts that you  are asking for? You pray for grace: are you using the grace you have? You want  to see more power: how about the power you have? Are you employing it? If a  mighty wave of revival comes, are your hearts ready? Are your hands ready? Are  your purses ready? Are you altogether ready to be carried along on the crest of  that blessed wave? Consider!

    If you  reflect, you will see that God is able to give His church the largest blessing  and to give it at any time. Keep silence and consider, and you will see that He  can give the blessing by you or by me. He can make any one of us, weak as we  are, mighty through God to the pulling down of strongholds; can make our feeble  hands, though we have but a few loaves and fishes, capable of feeding myriads  with the bread of life. Consider this, and ask yourselves in the quiet of your  spirits: “What can we do to get the blessing?” Are we doing that? What is there  in our temper, in our private prayer, in our acts for God that would be likely  to bring down the blessing? Do we act as if we were sincere? Have we really a  desire for these things, which we say we desire? Could we give up worldly  engagements to attend to the work of God? Could we spare time to look after the  Lord’s vineyard? Are we willing to do the Lord’s work, and are we in the state  of heart in which we can do it efficiently and acceptably? Keep silence and  consider. I would suggest to every Christian that he should sit a while before  God when he reaches his home and worship with the silence of awe, with the  silence of shame, and then with the silence of careful thought concerning these  things. …We will accept His Word as law, light, and life to our souls, and  nothing else beside. The Lord send that solemn silence over all His people now.

    2. Let us  renew our strength. Noise wears us; silence feeds us. To run upon the  Master’s errands is always well, but to sit at the Master’s feet is quite as  necessary; for, like the angels that excel in strength, our power to do His  commandments arises out of our hearkening to the voice of His Word. If even for  a human controversy quiet thought is a fit preparation, how much more is it  needful in solemn pleadings with the Eternal One? Now let the deep springs be  unsealed; let the solemnities of eternity exercise their power while all is  still within us.

    But how  happens it that such silence renews our strength? It does so, first, by  giving space for the strengthening Word to come into the soul and the energy of  the Holy Spirit to be really felt. Words, words, words – we have so many  words, and they are but chaff! But where is the Word that in the  beginning was God and was with God (John 1:1-2)? That Word is the living and  incorruptible seed. “What is the chaff to the wheat? saith the Lord” (Jer.  23:28). We want less of the words of man and more of Him who is the very Word of  God. Be quiet, be quiet, and let Jesus speak. Let His wounds speak to you; let  His death speak to you; let His resurrection speak to you; let His ascension and  His subsequent glory speak to you; and let the trumpet of second advent ring in  your ears. You cannot hear the music of these glorious things because of the  rattle of the wheels of care, and the vain jangle of contentious self-wisdom.

    Be silent  that you may hear the voice of Jesus; for when He speaks, you will renew your  strength. The eternal Spirit is with His people, but we often miss His power  because we give more ear to other voices than to His. Quite as often, our own  voice is an injury to us; for it is heard when we have received no message from  the Lord and therefore gives an uncertain sound (1 Cor. 14:8). If we will wait  upon the blessed Spirit, His mysterious influence will sway us most divinely,  and we shall be filled with all the fullness of God. Even as we have seen the  frost yield suddenly to the influence of the warm south wind, so shall our  lethargy melt before His sovereign energy. How often have I felt in a moment my  ice-locked spirit yield to the breath of the Holy Ghost…Be silent, then, that  the Spirit may thus work upon you. Let other spirits be gone; let the spirit of  the world, and the spirit of the flesh, and the spirit of self be banished – and  let the Spirit of the Ever-Blessed be heard speaking in your soul. Thus shall  you renew your strength.

    We must be  silent to renew our strength, next, by using silence for consideration as to  whom it is that we are dealing with. We are going to speak with God about  the weakness of His church and the slowness of its progress. Be silent, that you  may remember who He is with whom you are so earnestly reasoning. It is God the  omnipotent who can make His church mighty if He will, and that at once. We are  coming to plead now with One whose arm is not shortened and whose ear is not  heavy. Renew your strength as you think of Him. If you have doubted the ultimate  success of Christianity, renew your strength as you remember who it is that has  sworn by Himself that surely all flesh shall see the salvation of God (Isa.  40:5).

    You are  coming to plead with Jesus Christ. Be silent, and remember those wounds of His  with which He has redeemed mankind! Can these fail of their reward? Shall Jesus  be robbed of the power He has so dearly earned? The earth is the Lord’s, and He  will unwrap her of the mists that dimmed her luster at the Fall. He will make  this planet shine as brightly as when she first was rolled from between the  palms of the omnipotent Creator. There shall be a new heaven and a new earth  wherein dwelleth righteousness. Think of that, and renew your strength. Hath not  the Lord said concerning His beloved Son that He shall divide the spoil with the  strong and the pleasure of the Lord shall prosper in His hands (Isa. 53:12)?  Shall it not be so?

    Think, too,  that you are about to appeal to the Holy Spirit! There again you have the same  divine attributes. What cannot the Spirit of God do? He sent the tongues of fire  at Pentecost; and Parthians, Medes, Elamites, and men of every nation heard the  Gospel at once. He turned three thousand hearts by one sermon to know the  crucified Saviour to be the Messiah. He sent the apostles like flames of fire  through the whole earth, until every nation felt their power. He can do the like  again. He can bring the church out of darkness into noonday (Isa. 58:10). Let us  renew our strength as we think of this. The work we are going to plead about is  not ours one-half as much as it is God’s. It is not in our hands, but in hands  that cannot fail; therefore, let us renew our strength as we silently meditate  upon the Triune Jehovah with whom we have to speak.

    In silence,  too, let us renew our strength by remembering His promises. We want to see the  world converted to God, and He has said, “The earth shall be filled with the  knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea” (Hab.  2:14). “The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it  together: for the mouth of the Lord hath spoken it” (Isa. 40:5). “They  that dwell in the wilderness shall bow before Him; and His enemies shall lick  the dust” (Psa. 72:9). “The idols He shall utterly abolish” (Isa.  2:18). There are a thousand promises. Let us think of that, and however  difficult the enterprise may be and however dark our present prospects, we shall  not dare to doubt when Jehovah has spoken and pledged His word.

    Taken from  the Spring 2013 issue of Free Grace Broadcaster, Chapel Library. Used by  permission. In North America, write for free conservative Christian literature  from prior centuries: Chapel Library, 2603 W. Wright St., Pensacola, FL 32505  USA. Worldwide, visit http://www.chapellibrary.org.
………………………………………………….
Posjetite stranicu ⇓

Column_header_02

Ako ste nam blizu i interesuje vas kojim fizičkim kopijama, odn. štampanim knjigama za posuđivanje raspolažemo, posjetite stranicu Biblioteka.

imagesj

eBooks in English  ↓

ds-2-line-logo

____________________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s