Sveto pismo


Ne postoji ni jedna druga knjiga na svetu kao Biblija koja je u isto vreme bila toliko voljena i toliko omrznuta. Neki su je hteli uništiti, drugi su bili spremni da daju svoj život da bi je imali. Nekima je ona Božja Reč, izvor života, za druge je obična knjiga ljudskih misli i sujeverja. Bez obzira na sve, čovek se mora suočiti sa činjenicom da Sveto pismo nije obična knjiga. Iako je prva knjiga Biblije napisana pre oko 3500 godina, Biblija je dospela do naseg vremena. Ona je svakako najuticajniji dokumenat u istoriji sveta. Najveća dela umetnosti su bila inspirirana Biblijom. Hteli mi to ili ne, suočenje sa Biblijom nas ne može ostaviti ravnošnima. Biblija ima silu da menja čovekov život jer je ona Božja Reč. 

Biblija je sastavljena iz 66 knjiga od kojih su one pisane pre Hrista naznačene kao “Stari zvet” a one o Hristu i nakon Njega kao “Novi zavet”.

Knjige Biblije: -Stari zavet ima ukupno 39 knjiga od kojih su 17 istorijskih, 5 poetskih i 17 proročkih knjiga.

 • 17 istorijskih knjiga su: 1.Mojsijeva, 2. Mojsijeva, 3. Mojsijeva, 4. Mojsijeva, 5. Mojsijeva, Isus Navin, Sudije, Ruta, 1. Samuilova, 2. Samuilova, 1. Carevima, 2. Carevima, 1. Dnevnikova, 2. Dnevnikova, Knjiga Jezdrina, Knjiga Nemijina i Knjiga o Jestiri.
 • 5 poetskih knjiga su: Knjiga o Jovu, Psalmi, Priče Solomunove, Propovednik i Pesma nad pesmama.
 • 17 proročkih knjiga su: Isaija, Jeremija, Plač Jeremijin, Jezekilja, Danilo, Osija, Joilo, Amos, Avdija, Jona, Nihej, Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharije i Malahija.

-Novi zavet ima ukupno 27 knjiga od kojih su 4 Jevandjelja, 1 Putopis, 21 Poslanice i 1 Proročka.

 • 4 Jevanđelja su: Matej, Marko, Luka i Jovan.
 • 1 Putopis: Dela apostolska
 • 21 Poslanice su: Rimljanima, 1. Korinćanima, 2. Korinćanima, Galaćanima, Efescima, Filibljanima, Kološanima, 1. Solunjanima, 2. Solulnjanima, 1. Timotiju, 2. Timotiju, Titu, Filemonu, Jevrejima, Jakovljeva, 1. Petrova, 2. Petrova, 1. Jovanova, 2. Jovanova, 3. Jovanova, Judina.
 • 1 Proročka: Otkrivenje Jovanovo

Biblija je podeljena na poglavlja i stihove:

 • Stari zavet ima 929 poglavlja a Novi zavet ima 260 poglavlja.
 • Najduže poglavlje u Bibliji je Psalam 119 a najkraće je Psalam 117
 • Najduži stih je u Knjizi o Jestiri 8:9 a najkraći u 2. Mojsijeva 20:13 (ili Jovan 11:35 u zavisnosti od prevoda)

Biblija je pisana:

 • u razdoblju dugačkom preko 1500 godina (od 1400.godine pre Hrista do 100. godine posle Hrista)
 • preko 40 generacija
 • preko 40 autora raznog zvanja (carevi, zemljoradnici, filozofi, ribari, pesnici, državnici, naučnici)
 • na raznim mestima (pustinja, zatvor, palata)
 • u raznim situacijama (rat, mir)
 • u različitim raspoloženjima (vrhunac radosti, dubina beznađa)
 • na 3 kontinenta (Azia, Afrika, Evropa)
 • na 3 jezika (jevrejski, aramejski, grčki)

Najveće odkrivenje Biblije je Isus Hristos koji je pak otkrivenje Boga:

 • Razni tekstovi koji govore da o Isus Hristu kao Bogu su: Jovan 1:1, Jovan 20:28, Rimljanima 9:5, Filibljanima 2:11 i Kološanima 1:16.
 • Razni tekstovi koji govore o Isusu Hristu kao čoveku su: Jovan 1:14, Luka 2:7, Luka 8:23, Jovan 4:6, Jerejima 5:15.

Vrste biblijskih molitva:

 • Ispovedanje greha (Psalam 51; Luka 18:10-24)
 • Hvale (1. Dnevnikova 29:10-13; Luka 1:46-55)
 • Zahvalnosti (Psalam 105:1-7; 1. Solunjanima 5:16-18)
 • Molbe (1. Mojsijeva 24:12-14; Dela 1:24-26)
 • Posredovanje (2. Mojsijeva 32:11-13; Filibljanima 1:9-11)
 • Posvećenje (1. Carevima 8:56-61; Dela 4:24-30)
 • Oproštenje (Danilo 9:4-19; Dela 7:60)
 • Pouzdanje (Psalam 23; Luka 2:29-32)
 • Blagoslov (4. Mojsijeva 6:24-26; Juda 24.)

Zanimljivosti o Bibliji:

 • Biblija je prevedena, u celosti ili u delovima na više od 1100 jezika i dijalekata.
 • Oko 30.000.000 kopija kompletnog teksta Biblije, ili njenih glavnih delova, su podeljeni svake godine
 • Prva knjiga odštampana je bila Gutembergova Biblija, koju je Johannes Gutenberg odštampao pre Avgusta 15, 1456. godine u Maincu u Nemačkoj
 • Prva odštampana Biblija podeljena u stihove je latinsko izdanje Pagninusa, odštampano 1528. godine.

Preuzeto sa http://www.svetlostistine.org

library
Klikni na sliku da uvećaš

Opširnije o Svetom pismu
saznajte_vise_o_bibliji

I ovdje http://www.gotquestions.org/Srpski/pitanja-Bibliji.html

…………………………………………………………………….

Adobe-PDF-Document-icon Sveto pismo u Srba – Branko Bjelajac

…………………………………………………………………….

……….

Biblija: da li joj možemo vjerovati?  video

Uporedni prevodi  link

Panoramski pregled Biblije (Stari zavjet)  video

……………………………………………………………………..

AUDIO/VIDEO

NOVI ZAVET  Link (Audio)

……….

JEVANĐELJA  (Audio/Video)

Matej

Marko

Luka

Jovan

Jevanđelje po Jovanu 1: 1-51
Jevanđelje po Jovanu 2:1-25
Jevanđelje po Jovanu 3:1-21
Jevanđelje po Jovanu 4:1-54
Jevanđelje po Jovanu 5:1-47
Jevanđelje po Jovanu 6:1-71
Jevanđelje po Jovanu 7:1-53
Jevanđelje po Jovanu 8:1-59
Jevanđelje po Jovanu 9:1-41
Jevanđelje po Jovanu 10:1-42
Jevanđelje po Jovanu 11:1-57
Jevanđelje po Jovanu 12:1-50
Jevanđelje po Jovanu 13:1-38
Jevanđelje po Jovanu 14:1-31
Jevanđelje po Jovanu 15:1-27
Jevanđelje po Jovanu 16:1-33
Jevanđelje po Jovanu 17:1-26
Jevanđelje po Jovanu 18:1-40
Jevanđelje po Jovanu 19:1-42
Jevanđelje po Jovanu 20:1-31
Jevanđelje po Jovanu 21:1-25

……………………………………………………………………………..

Djela Apostolska

Poslanica Rimljanima

1.Petrova poslanica

2.Petrova poslanica

1.Jovanova poslanica

Otkrivenje Jovanovo

______________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s