Šta kaže Sveto pismo


DESET BOŽIJIH ZAPOVIJESTI

1.   Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene.

2.   Ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti im služiti.

3.   Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga.

4.   Sjećaj se dana odmora da ga svjetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvome. 

5.   Poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. 

6.   Ne ubij.

7.   Ne čini preljube.

8.   Ne kradi.

9.   Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. 

10. Ne poželi ništa što je tuđe.

———————————————————————————————————-

PO TEMAMA

What-Does-The-Bible-Say
*Kliknite na sliku  (link)

1480312336348445093e03ea1278
*Kliknite na sliku  (pdf)

…………………………………………………………………………………………………..

bible PLANOVI ČITANJA BIBLIJE  novo

Uputstva za online čitanje Biblije po nekom od predloženih planova
se nalaze na gornjem linku.
Planovi su dostupni  i kao PDF ako ne želite da čitate online.
———————————————————————————————————–


NOVO ROĐENJE
 

Novo rođenje kao duhovno iskustvo je neophodno ako želimo da uđemo u Božije carstvo, ako želimo da imamo život vječni.
“Rođenje od tijela“ je naše prvo rođenje. Rođenje od tijela znači da je čovjekova priroda zaražena grijehom. Bog je stvorio Adama po svom obličju, bez grijeha.
Poslije pada, svaki Adamov potomak ne nosi više u sebi Božije obličje, nego Adamovo. Zbog grijeha, čovjek ne čini Božiju volju, niti može.
Da bi čovjek povratio Božije obličje u sebi, treba da se dogodi korenita promjena. Spasenje nije samo obnovljenje naše ličnosti; ono je Božije stvaranje nove ličnosti u pravednosti i pravoj svetosti. Roditi se iznova nije samo promjena; to je ponovno stvaranje, novo, drugo rođenje. Život koji dolazi novim rođenjem ne može se zadobiti prirodnim razvojem ili vlastitim naporima. Čovjek, po prirodi, ne posjeduje onu svetost koju Bog traži za nebo.
Novo rođenje nije proces, nego se dešava trenutno, poslije čovjekovog pokajanja i obraćenja Gospodu Isusu Hristu; novo rođenje je jednom zauvijek.

Nikodim je bio religiozni učitelj i vođa, pobožan i moralan čovjek, ali nije bio- novi čovjek. Stvarno pitanje nije da li si pravoslavan, rimokatolik ili protestant, već da li si nanovo rođen? Novo rođenje je “odozgo“, i ono je u potpunosti Božije djelo, djelo Duha Svetoga: “koji se ne rodiše od krvi, ni od volje tijela, ni od muževljeve volje – nego od Boga“ (Jovan 1:13). Isus nam je rekao da moramo biti nanovo rođeni – glagol u pasivnoj upotrebi pokazuje da nešto mora biti učinjeno za nas. Niko ne može sebe roditi, jednostavno mora “biti rođen“. Rođeni smo “od Boga“. To je unošenje Božanskog života u čovjekovu dušu, Božanske prirode kroz koju postajemo djeca Božija. Tada primamo Božijeg Duha.
Hristos, kroz Duha Svetoga, zauzima naše srce, i tako smo s Bogom povezani zauvijek. Tada želimo da izvršavamo samo Njegovu volju, želimo da se slavi samo Gospod Isus Hristos. Jednostavno rečeno: Bog udahnjuje svog Duha u čovjeka, tako da se grešnik preporađa i postaje poslušan Gospodu Isusu Hristu.

“Rođenje vodom“. Pošto se Pismo tumači Pismom (drugim sličnim mjestima u samom Pismu), objašnjenje za to šta znači “rođenje vodom“ nalazimo na mjestima koja govore o novom rođenju: 1.Petrova 1:23 (preporođeni Riječju Božijom); Jakovljeva 1:18 (On nas je rodio istinitom Riječju)… Rođenje “vodom“ se, dakle, odnosi na uticaj Božije Riječi – Svetog pisma. Sve što radi, Duh Sveti radi pomoću Riječi Božije (Jovan 6:63). Zato je važno objaviti riječi Svetog pisma (Rimljanima 10:17).

ZNACI NOVOG ROĐENJA: obnovljenje uma, promjena volje, učenici Isusa Hrista pomoću Svetog pisma i Duha Svetoga dolaze do prosvjetljenja i mogu da razumije tajne carstva nebeskog, postaje se poslušno Gospodu, drže se Njegove zapovijesti, ima se ljubav Božiju prema drugim ljudima posebno prema Hristovim sljedbenicima. Osnovni princip u životu nanovo rođenog čovjeka nije grijeh, već protivljenje grijehu. Hrišćanin čitavim srcem nastoji da svoj cjelokupan život oblikuje u poslušnosti Bogu i Njegovoj Riječi.

________________________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s