Znaci života


imagesE4RMQAUK

…A ako ko nema Duha Hristova, on nije njegov. – Rimljanima 8:9

Jer koji se vladaju po Duhu Božijemu oni su sinovi Božiji. – Rimljanima 8:14

Ovaj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božija. – Rimljanima 8:16

Po tom doznajemo da u Njemu stojimo, i On u nama, što nam je dao od Duha svojega.
– 1. Jovanova 4:13
__________________________________________________________

Sadržaj:

NOVO ROĐENJE
Zašto novo rođenje?
Šta nije novo rođenje?
Tajna nanovo rođenja

ZA ČITANJE

~~~~~

NOVO ROĐENJE

nicodemus

Zašto novo rođenje?

“Zaista, zaista, kažem ti: Ko se odozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljevstva Božjega” (Jovan 3:3)

Da “ vidimo” ili “uđemo” u kraljevstvo Božje.

Jasan je Isusov stav. Da bismo vidjeli ili ušli u kraljevstvo Božje, moramo se na novo roditi. Zapazimo, da Isus nije rekao, da ,ako se čovjek na novo ne rodi, da on, možda, neće vidjeti kraljevstva Božjega. Isus jasno kaže: “ Ne može vidjeti kraljevstva Božjega”. Šta može biti jasnije od toga?  Bez novoga rođenja nemoguće je vidjeti, a kamo li, ući u kraljevstvo Božje.
Gospod Isus Hrist je u tom privatnom razgovoru rekao Nikodimu, da ulazak u Kraljevstvo Božje ne može garantovati sama po sebi odluka osobe, niti osobna ambicija, niti obrazovanje, niti porodična pozadina, niti dobra djela, niti socijalni status. Jedino Sveti Duh može to učiniti mogućim da čovjek uđe u Nebesko kraljevstvo. Sveti duh daje “rođenje duhu’.
Gospod Isus objašnjava, nekoliko puta, šta to znači biti na novo rođen, i ponekad upotrebljava usporedbe da ilustruje to pitanje. U Evanđelju po Marku 4:26-29, možemo čitati usporedbu o sjemenu koje niče i raste i uspoređuje ga s kraljevstvom Božjim.
U Evanđelju po Jovanu 6:63. Isus naglašava “ Duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne vrijedi ništa. Riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život.”
U Jovan 10:1-30, mi nalazimo divnu ilustraciju o Gospodu i njegovom narodu, u kojoj je On Pastir a Božji narod su ovce. I nakon što daje usporedbu, Gospod nam daje takvo objašnjenje i kaže: “ Moje ovce slušaju glas moj. Ja ih poznajem, i one idu za mnom. Ja im dajem vječni život.” (27-28). Vrlo jasno Gospod naglašava da božanski život počinje za Božji narod kada Sveti Duh govori njima i daje im život.  Kroz slušanje, djeca Božja počinju razumijevati Božje stvari.
Proces započinje, kada je svaki element iniciran i pokrenut Svetim  Duhom. Spasitelj ukazuje kako je to slično rođenju male bebe, ali:
“ koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne,  ni od volje muževljeve, nego – od Boga” ( Jovan 1:13).
Sve vjeroispovijesti ili sve denominacije se moraju susresti s tim važnim pitanjem, ako oni naglašavaju da vjeruju nauk Biblije. Bez obzira što ko vjeruje, ili kakvu doktrinu naglašava, ili kakav standard života ima, svi se moraju susresti s ovim važnim pitanjem i činjenicom da čovjek mora biti na novo rođen.
Čujemo, kako ljudi oko nas govore: “ Nije važno šta vjeruješ, nije važno u koju crkvu ideš, na kraju će svi doći na isto mjesto”. To je istina ,  da će svi oni koji izostave novo rođenje i izostave kraljevstvo Božje, na kraju otići na isto mjesto – u pakao. To i Biblija uči. Ako čovjek želi uči u kraljevstvo Božje Isus jasno kaže “ Moraš se na novo roditi.” Svaka pojedina osoba mora biti na novo rođena, bez obzira na njenu crkvenu pripadnost, članstvo, krštenje, način života, činjenje ili ne činjenje bilo čega drugog. Neko može vjerovati svaku riječ crkvenog učenja, može živjeti po svim tim standardima, može se predati neumornom radu ili službi crkve, ali Isus kaže da , ako se ta osoba na novo ne rodi  ( ili ako se već nije na novo rodila), ne može niti vidjeti kraljevstva Božjega. Čovjek može ići u neku crkvu ako nije na novo rođen, ali u kraljevstvo Božje nikada! To je apsolutni uslov i vrijedi za svakoga.

Da postanem- da postaneš dijete Božje

Moram se na novo roditi, da bi postao dijete Božje. Jedini je put, da se uđe u Božju porodicu, da se čovjek u njoj rodi. To je isti postupak i način, kao što beba dolazi u zemaljsku porodicu. Ona se mora roditi u toj porodici. Čovjek se rađa u svojoj porodici, isto tako moramo se roditi u Božjoj porodici, ako želimo biti Božje dijete.
Kada to ne bi bilo tako, onda bi svi ljudi pripadali kao što neki govore univerzalnom očinstvu Božjem i svi bi pripadali  univerzalnom bratstvu ljudi. Ali Biblija govori da Bog nije otac svih ljudi, samo onih koji su na novo rođeni. Mi nalazimo u Bibliji da su ljudi dolazili Isusu sa sličnim razmišljanjem : “ Odgovoriše mu:’ Mi imamo samo Boga za oca’. Isus im reče:” Kad bi Bog bio vaš otac, mene biste ljubili, jer ja sam od Boga izišao i došao. Nisam došao sam od sebe, već me On poslao. Zašto ne razumijete govora moga? Jer niste kadri slušati moju riječ. Vi imate đavola za oca svoga.” (Jov.8:41-44). Božja riječ je vrlo jasna u odnosu na to pitanje, da mi svi nismo Božja djeca, nego da je neko Božje dijete, a neko drugi dijete đavola.
Mislite o tome što bi bilo da nije tako. Zar bi,  svaki zli diktator u današnjem svijetu, svaki kriminalac koji se nalazi iza zatvorskih vrata, svaki ubica i svako čudovište u našoj zemlji ili bilo gdje u svijetu, mogao biti Božje dijete zajedno s nanovo rođenom djecom Božjom?
I ne samo to, nego, kada mi konačno dođemo u divan Nebeski grad, zar očekujete da i oni budu tamo, da sudjeluju u svim slavljima i blagoslovima pripravljenima za Božje svete? Kako nerazumno izgleda ta tvrdnja kako bi svi mogli na kraju biti Božja djeca. Ako čovjek želi ući u Božju porodicu,  on treba poći putem kojeg je Bog odredio za ulazak u kraljevstvo Božje a to je kroz novo rođenje. Mi čitamo u Evanđelju po Jovanu 1:12,13. slijedeće:
“ A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga” .
Svako ovdje može zapaziti ko postaje dijete Božje, Ali kako se to ostvaruje? Kroz rođenje od Boga, Biblija kaže. Nema drugog puta; ako neko želi postati dijete Božje, on se mora roditi u Božju porodicu.

Zato,  jer smo duhovno mrtvi

Mi se moramo nanovo roditi radi toga što smo duhovno mrtvi. Da, naše ruke i naše noge su pokretne, i pojedini dijelovi našega tijela i mozga možda funkcionišu ali duhovno smo mrtvi, ako se  nismo  na novo rodili. Apostol Pavle kaže u Poslanici Efežanima 2:1. “ I vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha”.
Kada je čovjek mrtav, govoreći fizički, on nema života; njegovo tijelo se ne miče, njegova usta ne mogu govoriti, njegove oči ne vide, njegov um ne može misliti. Tako je i s čovjekom koji je duhovno mrtav; kod njega nema interesa za duhovne stvari, nije osjetljiv za duhovne poticaje.
“ Zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od Duha Božjega, jer je to za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer se to mora uz pomoć Duha prosuđivati.” ( I.Kor.2:14).
Vi se sjećate kako je došao k Isusu jedan od njegovih učenika i kazao: “ Gospode, dopusti mi da najprije odem i ukopam svoga oca.” “Hajde za mnom”- reče mu Isus – a pusti mrtve nek ukopavaju svoje mrtvace!” ( Mat.8:21,22).
To je ono o čemu Isus govori, kada kaže, da ostavimo one koji su duhovno mrtvi, one koji nemaju interesa za duhovne stvari u životu, te da pođemo za Isusom i slijedimo njega.
Druga važna poruka u tome je; da vi ne možete očekivati nešto od osobe u kojoj nema života, koja je mrtva. To je jedan od nepromjenjivih Božjih zakona prirode, da mrtvo drvo ne rađa rodove. Mrtva krava ne daje mlijeko. Mrtva patka ne nosi jaja. A isto tako, duhovno mrtav čovjek, ne donosi rodove za Boga, on ne može živjeti za Boga, a njegova je religija jalova i besplodna sve dotle dok Bog ne proizvede novo rođenje u njemu.
Radi toga ne spašeni ljudi nemaju želju da čitaju Bibliju, nemaju nikakvog zadovoljstva i radosti u proučavanju Božje riječi. Radi toga se ne mogu moliti, i ne razumiju o čemu vi to govorite, kada kažete kako dijelite zajedništvo s Bogom.  Vi i ne očekujete to od tih ljudi- oni su duhovno mrtvi, nemaju interes za duhovne stvari, i neće biti drukčije sve dok oni ne prime život koji dolazi od Boga.

To je jedini način da primimo novu prirodu

Nadalje, mi se trebamo na novo roditi, jer je to jedini način da primimo novu prirodu. Apostol Petar govori: “ Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.” (II.Petr.1:4).
Ima mnogo ljudi koji se, izgleda, zanose idejom da, ako idu u crkvu, da ih to čini hrišćanima. Treba reći, da čovjek ne postaje hrišćaninom ako prisustvuje službi ili na misi u crkvi, jer, da bi čovjek postao hrišćaninom  mora imati novu narav koja mu je dana odozgo od Boga. Tu novu narav ili prirodu ne dobiva odlaženjem na štovanje, bez obzira koliko mnogo ili koliko često tamo odlazio. Ne postajete automobil ako ulazite u garažu, ili ne postajete krava ako odlazite u štalu, tako isto, ne postajete hrišćanin ako odlazite u crkvenu zgradu.
Isto tako ne postajete hrišćanin pokušavajući živjeti dobrim životom. To znači, vi ne primate novu narav nekom metodom reformacije, bez obzira kako dobra ta metoda izgledala. Grešnik ostaje grešnik duboko u svojoj naravi i ako mu vi mijenjate njegovo odijelo ili ga kupate u najčistijoj vodi.
Svako će to razumjeti, ako zamislimo jedan primjer s nečistom vodom. Ako na svom dvorištu u selu imate pumpu iz koje uzimate vodu. Jednoga dana ustanovite da je voda otrovna ili nečista. Zar ćete zaključiti da je potrebno promijeniti dršku na pumpi ili pozlatiti pumpu na površini kako bi voda bila čista. Ne. Treba očistiti dolje u zemlji, gdje je izvor. Tako je to i s čovjekom.
U svom srcu, u svojoj prirodi čovjek  je onaj stari grešnik i on će u kritičnom momentu pokazati tu svoju narav. Ono što njemu treba, nije reforma, nije čišćenje i pranje njegove vanjštine, nego nova vječna priroda. Novo srce. To čovjek može dobiti jedino od Boga, kada čovjek primi izvor života u svoje srce Isusa Hrista. Tada je to moment  novoga rođenja – rođenja odozgo.

[Sadržaj ↑]
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Šta nije novo rođenje?

« A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga.» (Jovan 1:12-13)

Kod pitanja novoga rođenja ima mnogo ignorisanja i nerazumijevanja, zato pogledajmo najprije što nije novo rođenje:

 1. nije po prirodnoj generacijskoj liniji ili nasljeđu – «ne od krvi». Moguće je neko rođen od hrišćanskih roditelja, ali ga to ne čini Hrišćaninom,
 2. nije po vlastitom izboru ili volji – « ne od tijela». Kao što se dijete ne može svojom željom roditi fizički, tako neko ne može proizvesti novo rođenje svojim vlastitim nastojanjem,
 3. nije od ljudske volje i razmišljanja – «ne od volje muževljeve, nego od Boga».
  Niti jedno ljudsko biće, bez obzira kako eminentnog porijekla ili pozicije bilo, ne može osigurati ili odrediti novo rođenje za nekoga drugog. Nikakav obred ili ritual bilo kojeg pojedinca ili religijske organizacije ne može proizvesti novo rođenje,
 4. nije niti bilo kakva fizička promjena nad čovjekom. Isus koriguje Nikodimovo nerazumijevanje o tome, pa ga upozorava kako je to duhovna promjena. «Odgovori mu Isus: ‘ Zaista, zaista, kažem ti, ko se ne rodi od vode i Duha Svetoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Što je rođeno od tijela, tijelo je; što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: treba da se odozgo rodite. Vjetar puše gdje god hoće. Čuješ mu šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.»
 5. Nije radi socijalne ili geografske promjene. Nanovo rođena osoba nije trenutno prenijeta na nebo, nego kontinuirano živi na zemlji, ali sada udovoljava svome Gospodu i Spasitelju.» Svako neka ostane u onom stanju u kojem ga je zatekao (Božji) poziv! Jesi li bio pozvan kao rob? Ne uznemiruj se zbog toga! Naprotiv, ako i možeš postati slobodan, radije ostani kao rob, jer onaj koji je kao rob pozvan da bude u Gospodu – slobodnjak je Gospodov; isto tako onaj koji je pozvan kao slobodnjak – rob je Hristov. Kupljeni ste! Ne budite robovi ljudima. Neka svako, braćo, ostane s Bogom u onom stanju u kojem ga je zatekao poziv.» (I.Kor.7:20-24)
 6. Nije neka intelektualna zamisao o tome što je novo rođenje. Osoba može biti religiozno obrazovana, ordinirana ili zaređena u neku službu, i postati propovjednik, pastor ili sveštenik a da nije nanovo rođen. Takvih ima mnogo. Teoretski, osoba može znati o potrebi novoga rođenja, a da to nije nikada iskusila.
 7. Nije neki evolucijski proces. To nije neki stupnjeviti razvoj duhovnoga života. Grešnici su opisani kao bića koja su duhovno mrtva. Život se ne može razvijati u koliko uopšte ne postoji.
 8. Nije reformacija ili samo – popravljanje nekim vanjskim utjecajem. To nije promjena materije, nego čovjeka.
 9. Nije religiozna vjera. Moguće je biti čak u nekoj religijskoj denominaciji, da je osoba krštena, da je primila «potvrdu», da bude član crkve, da uzima Večeru Gospodnju ili pričest, da podučava «Nedjeljnu školu», da vodi crkvenu kancelariju, da čak bude i  pastor ili sveštenik, a da nije nanovo rođena. Potreba je izrečena najreligioznijem, najmoralnijem i sa najvišim religijskim statusom čovjeku Isusova vremena (Iv.3:1).

Novo rođenje je duhovna promjena. To dolazi jedino od Boga. « A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževljeve, nego od Boga.» (Jovan 1:12-13)

[Sadržaj ↑]
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Tajna nanovo rođenja

I.K.

– Kako Bog ulazi u ljudsko srce
i duhovno ga preporađa?

“Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije.

Reče Nikodim Njemu: Kako se može čovek roditi kad je star? Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?

Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh; valja vam se nanovo roditi. Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.

Odgovori Nikodim i reče Mu: Kako može to biti?

Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izrailjev, i to li ne znaš? Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo šta znamo, i svedočimo šta videsmo, i svedočanstvo naše ne primate. Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem nebesko? I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu.” (Jovan 3:5-13)

Ugledna ličnost iz judaističkog religioznog i političkog vrha dolazi noću kod Isusa da razgovara sa njim. Bio je farisej, član najstrože sekte Judaizma. Intelektualac, čovek dostojan poštovanja, zvao se Nikodim. Jevrejima je bio starešina i poznat kao vrlo religiozan čovek koji se strogo držao slova Zakona. Čak i od Isusa dobija priznanje: “Ti si učitelj Izrailjev”. Bio je prvi učitelj zakona u Izraelu i verovatno ekspert starozavetne teologije. Ali, Gospod Isus mu kaže nešto što je unelo veliku zabunu i srušilo njegovo samopouzdanje. Pre nego što je Nikodim postavio pitanje Isus mu kaže:

“Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.”

Gospod kaže da bez novog rođenja, bez ove čudesne radikalne unutrašnje promene, nijedan čovek nije u stanju da shvati prirodu ovog Carstva a kamoli da uđe u njega.

Nikodim je možda mislio da treba da izmoli još neku molitvu, da učini još neko dobro delo i da će tada moći da uđe u to Carstvo. Isus mu daje oštar ukor rekavši da ima duhovno mrtvilo i pokvareno srce. Ako Duh Sveti to srce i tu prirodu ne promeni on nikada neće moći da uđe u Carstvo Božje.

Nikodim je zbunjen i ne shvata jer mu je um pomračen za Božje istine: “Kako se može čovek roditi kad je star? Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?” On ne razume i pita kako neko ko se već rodio može doživeti novo rođenje na šta mu Isus odgovara:

IZVOR NOVOG ROĐENJA

“Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.” Gospod Isus mu ovde skreće pažnju na izvor novog rođenja.

a. Ono nije od čoveka već od samog Boga

Gospod Isus hoće da mu kaže da se spasenje ne dobija kroz dela Zakona i ono šta čovek radi već ono šta Bog radi u čoveku.

Nikodim je mislio da je kvalifikovan za Carstvo Božje zato što se držao slova zakona jer je bio strog u držanju svih njegovih. Nadao se da će mu Isus dati neki kompliment ali umesto toga, Gospod ruši svako njegovo samopouzdanje. “Spasenje nije to što ti radiš za Boga već ono što Bog radi u tebi i kroz tebe Duhom Svetim i rečju svojom, kroz dovršeno delo Isusa Hrista na Golgoti.”

Da spasenje nije čovekova zasluga čitali smo u prvoj glavi Jovanovog evanđelja gde piše:

“A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo. Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.” (Jovan 1:12-13)

Ova promena čovekovog srca nije zemaljskog porekla nego je Božje delo.

Novo rođenje dakle, nije nešto što ima poreklo u čoveku ili od čoveka već odozgo od Boga. “Odozgo od Boga.” Da li ovde vidimo razliku između spasenja koje zagovara religija i Božjeg spasenja? Religija je ono što čovek radi da spasi sam sebe. To je sotonska obmana koja zaslepljuje ljude.

b. Kroz Reč Božju – Evanđelje

“Ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božje.” Neki čitaoci Biblije misle da se svaki stih u kojem se spominje voda odnosi na vodeno krštenje. Pazite: “Ako se ko ne rodi vodom i Duhom”, ovde voda i Duh idu zajedno.

Ako ubacimo ideju da se ovde radi o vodenom krštenju potpuno rušimo nauku o novom rođenju. Vodeno krštenje u Bibliji postoji ali ono je samo simbol spasenja a ne i samo spasenje. Vodeno krštenje je onaj deo koji čovek čini a spasenje je ono što Bog čini.

Kako Bog nanovo rađa čoveka? Kroz Božju reč i Duha Svetoga! Ovde je voda sinonim za Božju reč. Potvrdu za ovu tvrdnju nalazimo na nekoliko mesta u Bibliji. Pogledajmo u Efescima 5:25-26:

“Muževi! Ljubite svoje žene kao što i Hristos ljubi crkvu, i sebe predade za nju, da je osveti očistivši je kupanjem vodenim u reči.”

Vrlo jasno. Duhovno pranje je kroz Božju reč. U Titu 3:5 Pavle piše:

“Ne za dela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha Svetog.”

Sam Gospod Isus kaže učenicima: “Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih.” (Jovan 15:3).

Da, Božja Reč – Evanđelje, je to što ima veliku očišćavajuću moć. Apostol Petar piše:

“Kao prerođeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.” (1. Petrova 1:23)

Evanđelje je živo seme koje ne trune. Svako ko želi da bude spašen mora da dobije informacije iz Evanđelja. Evanđelje je reč koja govori o Spasitelju koji je umro na krstu i čijom krvlju se peremo od svakog greha.

Na ovu nauku Bog je mislio kada je kazao Jezekilju: I pokrppiću vas vodom čistom, i bićete čist”. Znaci, ovo Bog čini a ne onaj koji krštava. U Jovanu 4:2 piše: “Isus pak sam ne kršćavaše”. Da je samo krštenje nosilac spasenja Isus bi sam krštavao. Zar bi bilo onda potrebe da ide na golgotski krst? Velika zabuna koja se uči u crkvi je ta da je vodeno krštenje ono koje spasava čoveka ili ga nanovo rađa. Biblija jasno govori da se krštavaju samo oni koji su već spaseni.

e. Vodom i Duhom

Ako se ko ne rodi vodom i Duhom ne može ući u carstvo Božje.” Voda – Reč Božja je sredstvo očišćenja a sredstvo novog rođenja je Duh Sveti.

Božja reč bez sile Duha Svetoga je mrtva. U Bibliji Božja reč i Duh Sveti uvek idu zajedno. Ako neko naglašava Reč bez Duha to je formalizam a ako naglašava Duha bez reči to je fanatizam. Ni jedno ni drugo nije Božji put već oboje zajedno.

Pavle naziva reč Božju “mač Duha”. Božja reč je napisana Duhom Svetim. To nije čovekov izum. Petar piše:

“Jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od Svetog Duha govoriše sveti Božiji ljudi.” (2. Petrova 1:21)

“Svo je Pismo od Boga dano”. Sveto pismo od 66 knjiga je delo Boga Duhom Svetim.

U utrobi devojke Marije Gospod Isus je začet Duhom Svetim. Isto tako novo rođenje je delo Boga Duhom Svetim. To nije delo čoveka. Bog Duhom Svetim govori preko proroka Jeremije:

“Može li Etiopljanin promeniti kožu svoju ili ris šare svoje? Možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?” (Jer. 13:23).

Dati odgovor na ovo je nemoguće ali ono što je čoveku nemoguće Bogu je moguće. Evo primera: Duh Sveti sprema Kornelija i njegov dom za spasenje, Petar dolazi i propoveda im evanđelje Hristovo i o smrti i vaskrsenju Gospoda Isusa. Petar kaže: “Za ovo svedoče svi proroci da će imenom njegovim primiti oproštenje greha svi koji ga veruju.”

Petar propoveda reč Evanđelja. U nastavku piše: “A dok još Petar govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušaše reč.” Duh Sveti je sišao na sve koji su verom slušali reči Evanđelja. Tada su oni doživeli nanovo rođenje. Novo rođenje je dakle delo Boga Duhom Svetim kroz reči Evanđelja. Ovo je izvor novog rođenja. Sve dolazi od Boga a ne od čoveka. Bog daje novo srce i nov duh. To je novo stvaranje.

TELESNO I DUHOVNO ROĐENJE

Gospod Isus kaže Nikodimu: “Tvoje Nikodime srce je pokvareno, duh mrtav i um pomračen. Potrebno je delovanje Boga Duha Svetoga da budeš novo stvorenje.” I još dodaje, “šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je,” (stih 6).

a. Telesno rođenje

Nikodim pita Gospoda Isusa: “Eda li može po drugi put ući u utrobu matere svoje i roditi se?” Gospod mu odgovara: “Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je.”

Drugim rečima, možeš se sto puta roditi telesno i još uvek ćeš biti isti grešnik Nikodime. Vrsta rađa vrstu. Ovo je slično onome što Gospod kaže u Mateju 7:16: “Eda li se bere s trnja grožđe ili s čička smokve?”

Psi rađaju pse, mačke rađaju mačke, grešni ljudi rađaju grešne ljude. Posle pada u greh čovek ima u sebi zlu prirodu koja je u stanju da proizvede samo zlo. Svako ljudsko dobro motivisano je svojim interesima i svojom slavom. Telo ne može ništa proizvesti za Božju slavu. David je shvatio ovu istinu i napisao je: “Gle u bezakonju rodih se i u grehu zatrudnje mati moja mnom.” (Psalam 51:5)

Čovek još od Adama nasleđuje grešnu prirodu. Zato Pavle kaže u Rimljanima 8:8, “a koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi.” Čovek je zaražen i zarobljen grehom. Gospod svima kaže:

“Jer iznutra, iz srca ljudskog, izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje. Sva ova zla iznutra izlaze, i pogane čoveka.” (Marko 7:21-23)

U istom smislu kaže i Nikodimu: “Šta je rođeno od tela, telo je.” Ove reči se odnose na sve ljude. To je slika svakoga od nas po prvom rođenju. Ovo govori onaj koji poznaje šta je u čoveku.

Niko po svom prvom rođenju nije u stanju da ugodi Bogu. Nikodim je hteo religijom da ugodi Bogu ali Isus kaže da je religija samo okrečen grob.

b. Duhovno rođenje

Vrsta rađa vrstu. “Šta je rođeno od tela, telo je; a šta je rođeno od Duha, duh je.”

Čovek rođen od tela ne može da živi životom kojim bi mogao da ugodi Bogu pravednim, Bogougodnim životom. Da bi čovek Bogu ugodio mora da se rodi od Boga. Duh Sveti treba da stvori u čoveku novu prirodu koja se u Bibliji zove – Novi čovek.

Što je rođeno od Duha, Duh je. To je duhovna priroda, nov čovek iznutra. Ovo je Božji život u nama. Na ovakav život je mislio Gospod Isus kada je kazao ženi Samarjanki: “Nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život večni” (Jovan 4:14). U čovekovom unutrašnjem biću nalazi se izvor žive vode. Ova nova priroda ne može činiti drugo osim onoga što je Bogu ugodno.

Ali, postavlja se pitanje: A šta se desilo sa starom prirodom kod čoveka koji je doživeo novo rođenje?

Novorođeni čovek ima dve prirode. Staru, koja ništa dobro ne može da čini, i novu koja ništa zlo ne želi da čini. Nastaje borba u nama koju nismo ranije imali. Šta da radimo? Hoćemo li živeti po staroj prirodi? Daleko od takve pomisli! Ako nastavimo da živimo po staroj prirodi nismo ni spašeni. Biblija kaže za staru prirodu: “Znajući ovo da se stari naš čovek razape s Njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu.” (Rimljanima 6:6)

Zato i jesmo spašeni – da ne bi grešna priroda vladala. Novim rođenjem dobijamo novu prirodu i Duha Svetoga da bi grešna priroda bila obesnažena. Grešna priroda je osuđena na krstu, prikovana je. Ona gubi snagu kada je ne hranimo i živimo po Duhu. Pavle piše: “Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo.” (Rimljanima 8:12). Hranimo novu prirodu i živimo po Duhu. Pavle piše Galatima: “A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama.” (Rimljanima 5:24)

Kao što su sotona i svet osuđeni i pobeđeni, tako je i grešna priroda pobeđena. Ne možete biti rođeni od Duha a živeti i dalje u grehu. Ako ne pazite možete duhovno pasti i Gospod će vas tada pokarati. Kajaćete se, bićete nesretni ali nećete više trajno živeti u grehu. “A što je rođeno od Duha, Duh je.”

e. Čuđenje Nikodima

Isus kaže Nikodimu: “Ne čudi se što ti rekoh: Valja ti se nanovo roditi.” Možete li sada da zamislite Nikodima? Otvorio je usta, iskolačio oči a vene na licu su mu nabrekle. Potpuno šokiran jer niko do sada nije fariseju, knezu i velikom intelektualcu ovako govorio.

Ali Isus, pravi učitelj, Bogočovek, kaže: “ne čudi se”. To je istina Nikodime. Ne odnosi se samo na tebe nego na sve vas fariseje. Isus kaže u množini “valja vam se nanovo roditi.” Svi ste vi fariseji neobraćeni. Ne samo fariseji, ovo važi za sve ljude. Isus kaže u trećem stihu: “Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi ne može videti carstvo Božije.” Ova istina važi za svakog čoveka. Najteže je posvedočiti religioznom čoveku jer on misli da je sa njim sve u redu. Zato se i Nikodim čudio. A Isus po treći put kaže “valja vam se nanovo roditi.”

KAKO TO MOŽE BITI?

Dalje Gospod Isus kaže: “Duh diše gde hoće, i glas njegov čuješ a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki čovek koji je rođen od Duha.” (stih 8).

Gospod Isus objašnjava tajnu i efekat novog rođenja. Nikodim pak, postavlja pitanje: “Kako može to biti?” Nikodimu je teško da shvati jer do su sada njegovo uzdanje bila dela zakona a ne delo Duha Svetoga.

a. Tajna i efekat novog rođenja

Osmi stih Čarnić prevodi: “Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ ali ne znaš odakle je i kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.”

Gospod Isus koristi kao ilustraciju vetar jer vetar niko ne vidi i ne zna odakle ide i gde odlazi. Kao sto znamo da vetar postoji jer njegovo delovanje vidimo kad se ljulja drveće, diže prašina i kada nas pokreće, tako isto Duha Svetoga ne vidimo ali veoma jasno vidimo njegovo delovanje. Novo rođenje je tajna i niko ne može da ga vidi ili objasni kako se dogodilo ali se zna da je delo Duha Svetoga i da je istinito. Isus ustvari kaže Nikodimu: ti ne treba da vidiš kako se to dešava već samo da veruješ i videćeš rezultate.

Duhovno rođenje je opipljivo po rezultatima. Nikodim otkriva svoje duboko neznanje i duhovno neiskustvo pitanjem: “Kako može to biti?” On ništa ne razume jer je duhovno mrtav i slep i treba duhovno da se rodi kako bi ovo mogao da shvati. Celog svog života je slušao šta treba da uradi ali po prvi put čuje da mora nanovo da se rodi.

b. Isusovo pitanje

Gospod Isus pita Nikodima: “Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izrailjev i to li ne znaš?”

Isus je hteo da kaže: “Zar ti tako religiozan ne znaš da je spasenje grešnika delo Duha Svetog? To je proces koji se odvija u unutrašnjem biću. Proučavaš Bibliju i na njoj si doktorirao a ne znaš šta je novo rođenje. Nikodime, to nije nešto što ti treba da uradiš već Duh Sveti. Učitelj si i to ne znaš? Nisi li čitao da je Isus jednom rečenicom porušio kulu od karata koju je sagradio legalizam, formalizam – religioznost?

Gospod Isus nije govorio Nikodimu neku novu nauku; religija ga je jednostavno zaslepila da nije mogao da razume Bibliju.

Bog je poslao Jezekilja da ukori Izrael za grehe i da ih upozori o neizbežnom sudu ako se ne pokaju.

“Odbacite od sebe sva bezakonja koja činiste, i načiniste sebi novo srce i nov duh; i zašto da mrete? Dome Izrailjev.” (Jezekilj 18:31)

Gospod im kaže: vi imate zlo srce i duh koji vas vodi da činite bezakonje. Na vama leži odgovornost o tome da li ćete promeniti svoje srce ili ne. Dođite k meni i ja ću vam to dati. Ovo je Nikodim trebalo da zna.

Zapisano je i u Jezekilju 36:26:

“I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno.” (Jezekilj 36:26)

Ovo je Božje delo, stara nauka, i zato Isus kaže: “Ti si učitelj Izrailjev i to li ne znaš? Ti si uzor među učiteljima i ne znaš najvažniju stvar u teologiji. To je velika nesreća kada učitelji religije ne znaju šta je novo rođenje. Zar ti ne znaš da treba nanovo da se rodiš? Kako smeš da učiš druge kada imaš nepokajano srce?”

Gospod kao da je grub prema Nikodimu ali za ovo postoji razlog. Nikodim je došao Isusu vrlo ponosan a Bog mrzi ponos. Religija uvek stvara ponosne ljude i Nikodim saznaje od Hrista da je u njemu ponosno srce i da takav nikada neće biti spašen.

c. Nikodimova reakcija

Da li primećujete da od devetog stiha pa nadalje Nikodim više ništa ne pita. Nije se naljutio na Isusa zato što mu je rekao istinu u oči ali nije ćutao ni zbog toga što je odbacio Hristovu nauku.

Verujem da je Nikodim ućutao jer mu je Duh Sveti posvedočio da je grešan i zatvorio je svoja usta pred Bogom. Gospod Isus je ponizio ovog ponosnog fariseja i ućutkao ga. Bez ovakvog poniženja nema spasenja i novog rođenja. Čitamo kasnije da je Nikodim obraćen čovek.

Da li je i nama Bog posvedočio da nam je srce nepokajano i zlo i da nam treba novo rođenje – novo srce i nov Duh? Možda ti ne znaš kakvo srce imaš ali čuj šta Bog kaže: “Srce je prevarno i opako više svega i ko će ga poznati?” (Jeremija 17:9). Iz njega izlazi samo zlo. Da li ti je Bog posvedočio za ovo? Da li vidiš potrebu da veruješ Hrista?

Tvoje te srce laže i govori ti da ako se predaš Hristu nećeš biti srećan. To nije istina. Da li veruješ da ako se nešto u tvom srcu ne promeni nikada nećeš biti spašen? Dok Bog tvoje srce ne promeni silom Duha ne možeš videti i ući u carstvo Božje ni sada ni u večnosti. Moraš moliti Boga da promeni tvoje srce.

d. Kako primiti novo rođenje?

Dalje Gospod Isus kaže: “Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo šta znamo i svedočimo šta videsmo i svedočanstvo naše ne primate.”

Nikodim je bio sav u konfuziji. Isus mu otkriva gde leži problem. Dve reči su ključne: “ne primate” i u 12. stihu “ne verujete”.

Novo rođenje je jasno svima koji to hoće da veruju i da prime. “Kad vam kazah zemaljsko pa ne verujete… Kazao sam ti zemaljskim primerom o novom rođenju i čudu koje se tu dešava pa ne veruješ a kako ćeš verovati ako kažem nebesku stranu.”

Nikodim ne prima niti razume zato što ne veruje. Telesan čovek ne razume šta je od Duha Božjeg a ne razume jer ne veruje a ne veruje jer ima srce pokvareno. Ko misli da je u crkvi i ovo ne razume to je zato što ne veruje jer je neverstvo majka neznanja.

Isus dalje kaže: “I niko se ne pope na nebo osim koji siđe s neba, Sin čovečiji koji je na nebu.” (stih 13) Isus u ovom stihu hoće da kaže da niko od ljudi ne može da ode u nebo i otkrije istinu i donese je ljudima.

Čovek ne može svojom religijom da nađe Boga. Bog treba da siđe na zemlju i da mu otkrije put. Čovek ne može naći Boga, Bog je sišao da nađe izgubljenog čoveka.

Ovo što Isus govori o novorođenju je velika istina. Veruješ li to? Primaš li ovu istinu?

Isus ukorava Nikodima zbog neverstva jer treba da veruje da je Isus Bog koji je i njegov spasitelj. Isus otkriva tajne spasenja i došao je direktno sa neba i njegovo otkrivenje je nebesko.

Svima koji vide svoju izgubljenost i potrebu za spasenjem kroz Njega On daje novo srce i nov Duh – nov život. Čovek ne može da uči o spasenju ako ne shvati svoju ništavost pred Gospodom. Onog momenta kada pogledaš verom u Isusa, Duh Sveti ce činiti čudo u tebi. Traži to od njega i ne oklevaj!

Pri pisanju ovog teskta korišćena je
knjiga: TAJNA NOVOG ROĐENJA, Simo Ralević.

[Sadržaj ↑]
——————————————————————————————————————————

ZA ČITANJE

imagesVZYSE9BD

Naš identitet u Hristu  (pdf)

Oni koji ljube Gospoda  (pdf)

Svakodnevna nada svakodnevnih hrišćana  (pdf)

Kako spoznati sebe  (pdf)

Voli me, ne voli me  (pdf)

Moj život živa žrtva  (pdf)

Četiri sfere pokornosti  (pdf)

Kad se Bog zaboravi  (pdf)

Duhovni pregled  (pdf)

Praktikovanje lične pobožnosti  (pdf)

Tajne čokota  (pdf)

Kakve koristi od života s Bogom  (pdf)

Sedam znakova novog rođenja  (pdf)

Dvanaest pitanja koja te mogu izmeriti  (doc)

Novorođenje  (pdf)

Znaci novog rođenja  (pdf)

Šta ako nisam hrišćanka  (pdf)

O novom rođenju  (pdf)

Tajna novog rođenja  (pdf)

Sigurnost spasenja  (pdf)

Blagoslov potpune sigurnosti  (pdf)

Sigurnost, uvjerenje, radost  (pdf)

Istražite se  (pdf)

Ja ne volim Boga  (pdf)

Put svetosti  (pdf)

Posvećenje nije pitanje izboga  (pdf)

Strah Božiji  (pdf)

Svetost i duhovni darovi  (pdf)

Druga milja  (pdf)

Nova pesma  (pdf)

Slavljenje, znak Hristove vladavine  (pdf)

Am I truly a Christian  (pdf)

How To Know Your Saved  (doc)

Marks of a True Conversion  (pdf)

The Marks of Saving Faith  (doc)

The Marks of Saving Faith 2  (doc)

Duhovna borba  (pdf)

Duhovna strast  (pdf)

Kako postići svetost  (pdf)

Telesnost ili duhovnost  (pdf)

Duhovna mlakost  (pdf)

Iz kompromisa u kompromis  (pdf)

Proučavanje Biblije više nije u modi  (pdf)

Zaspao u bici  (pdf)

Prava pobožnost  (pdf)

Duhovno preživeti  (pdf)

Nije to tako nejasno  (pdf)

Kako ti ide transformacija  (pdf)

imagesHFAEMWDZ

[Sadržaj ↑]
_______________________________

top5 Idi na vrh stranice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s