Tag Archives: briga

Božija požrtvovana ljubav

Božija požrtvovana ljubav (Ohrabrite se zato što se Bog brine) ,,A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svom u slavi, u Hristu Isusu.“ (Poslanica Filipljanima 4:19)   Bog se pobrinuo! Od Avrama se tražilo da žrtvuje Isaka … Continue reading

Rate this:

Posted in spasenje | Tagged , , , | Leave a comment