Tag Archives: vječni život

Imaš li vječni život?

Biblija jasno pokazuje put do vječnog života. Prvo, moramo da priznamo da smo zgriješili protiv Boga: ‘’Svi su zgriješili i tako su lišeni slave Božije’’ (Rimljanima 3:23). Mi smo svi uradili nešto što je neugodno Bogu, zbog čega zaslužujemo kaznu. S … Continue reading

Rate this:

Posted in spasenje | Tagged , , | Leave a comment