Damir Mrkušić

„Radujem se sa vama svakoga dana u moćnom i vječnom imenu Isusa Krista.
Budite blagoslovljeni u svemu što god razmišljate, radite, govorite…“
Vaš brat u Isusu Kristu,
Damir Mrkušić iz Varaždina

 

About Miroslav V.

Serving the LORD keeping the Word
Bookmark the permalink.