Category Archives: spasenje

Na sudu (Za decu i one koji veruju kao deca)

Na sudu (Za decu i one koji veruju kao deca) Napisala: Aloiz Selnis             Zamislite da ste na sudu. Sudija je seo u svoju fotelju. Lice mu je jako ozbiljno i zamišljeno. Na njemu je velika odgovornost. Optuženi je ustao … Continue reading

Rate this:

Posted in spasenje | Leave a comment

Božija požrtvovana ljubav

Božija požrtvovana ljubav (Ohrabrite se zato što se Bog brine) ,,A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svom u slavi, u Hristu Isusu.“ (Poslanica Filipljanima 4:19)   Bog se pobrinuo! Od Avrama se tražilo da žrtvuje Isaka … Continue reading

Rate this:

Posted in spasenje | Tagged , , , | Leave a comment

Imaš li vječni život?

Biblija jasno pokazuje put do vječnog života. Prvo, moramo da priznamo da smo zgriješili protiv Boga: ‘’Svi su zgriješili i tako su lišeni slave Božije’’ (Rimljanima 3:23). Mi smo svi uradili nešto što je neugodno Bogu, zbog čega zaslužujemo kaznu. S … Continue reading

Rate this:

Posted in spasenje | Tagged , , | Leave a comment