Božija požrtvovana ljubav

Božija požrtvovana ljubav (Ohrabrite se zato što se Bog brine)


,,A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svom u slavi, u Hristu Isusu.“
(Poslanica Filipljanima 4:19)

 

Bog se pobrinuo!

Od Avrama se tražilo da žrtvuje Isaka i da tom mjestu da ime: „Bog će da se pobrine!“ (1Moj. 22).  Ovaj događaj, zabilježen u 1. Mojsijevoj 22, je jedna od najdramatičnijih i najznačajnijih epizoda u 1. Mojsijevoj. Naređenje Avramu da žrtvuje Isaka, tužno uspinjanje Avrama i Isaka do mjesta žrtvovanja, bolno vezivajne i polaganje na oltar i intervencija sa neba u poslednjem trenutku, čine ovaj događaj jednim od najboljih u Svetom pismu.

Vjera i nada

U 1. Moj. 22, čitamo o poslednjem testu Avramove vjere, koji se može uporediti sa prvobitnim Božijim pozivom, upućenim Avramu, da napusti dom i porodicu. Iako nam je rečeno da je to test za Avrama, Božije naređenje je sasvim stvarno. Na Isaku su se svi obećani blagoslovi trebali ispuniti. Razapet između ljubavi prema svom djetetu i poslušnosti prema Bogu, Avram se součava sa vrlo teškim izborom. Vidimo kako vjera i nada pobjeđuju strah i sumnju dok se nož podiže da ubije Isaka. Na ovaj način Avram je pokazao da je bio spreman da Božiji poziv stavi ispred svih drugih obaveza i u tom trenutku test se završava.

Jagnje je bilo pripremljeno!

Ovan je žrtvovan umjesto Isaka, i anđeo izjavljuje da je Avramov čin poslušnosti promijenio nivo datih obećanja. Ova obećanja postaju čvrsta garancija za nebrojene potomke, osvajanje zemlje i blagoslove koji su na Avramu i kroz Avrama na svim narodima svijeta. U 1. Moj. 22:16-18 čitamo poslednje riječi koje je Bog rekao Avramu u 1. Mojsijevoj, i posledice tih riječi ne treba da se zanemare. Od sada više nije bilo sumnje u ispunjenje obećanja koja je Bog dao. Ispunjenje Avramove vjere je bio ovan (1. Moj. 22:13), ali konačno ispunjenje te vjere je Jagnje Božije (Jevanđelje po Jovanu 1:29,36).

Božija požrtvovana ljubav

Za Novi zavjet, veći značaj ima žrtvovanje Isaka nego najbolji primjer čovjekovog posvećenja da bude potpuno poslušan Bogu (Poslanica Jevrejima 11:17-19). To je slika Božije požrtvovane ljubavi. Kao što je Avram dao svog jedinog sina kao žrtvu, tako i Otac svog sina ne poštedje” radi ovog svijeta. (Poslanica Rimljanima 8:32a; Jevanđelje po Jovanu 3:16). Mjesto gdje je umro Gospod Isus, Sin Božiji,  jeste mjesto koje je Bog unaprijed odredio. Kao što je ovan umro umjesto Isaka, tako je i Gospod Isus dao svoj život kao otkup za mnoge (Jevanđelje po Marku 10:45). Gospod Isus je platio punu cijenu da nas oslobodi ropstva grijehu i smrti.

Bog se brine!

„ … nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?” (Poslanica Rimljanima 8:32b). Ako je Bog dao Svoj najbolji dar, Svog voljenog Sina, da nas dovede do spasenja, On će sigurno dati sve što je neophodno da se ispuni djelo koje je započeto na krstu na Golgoti. Ohrabrimo se zato što Bog nije prestao da se brine. On je Avramov Bog i On je i naš Bog. U poslanici Filipljanima, apostol Pavle je znao za ovu istinu i iz tog razloga je bio ohrabren i ohrabrivao je i druge. On je bio siguran da će: ,,Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svom u slavi, u Hristu Isusu.“ (Poslanica Filipljanima 4:19)

dr Czeslaw Bassara (czeslaw7@eta; http://www.proword.eu)

This entry was posted in spasenje and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s